Skip to Navigation

Fakta a čísla

Rozsáhlé výzkumné a vývojové organizace společnosti Danone jsou tvořeny více než 1250 vědci po celém světě. Více než 590 vědců (z toho 60 s titulem Ph.D.) se věnuje výhradně specializované výživě společnosti Nutricia Baby Nutrition a Nutricia Medical Nutrition.

Společnost udržuje rozsáhlou síť vědeckých spolupracovníků:

-          500 vědeckých, klinických a průmyslových projektů po celém světě

-          30 klinických studií v roce 2010

Klíčové vědecké obory v klinické výživě: biologie střev, imunologie, neurovědy, svalový metabolismus, fyziologie, produkty a produktový design, vědy týkající se smyslového vnímání, klinický výzkum.