Skip to Navigation

Oblasti působení

oblasti_pusobnisti.jpg

Společnost Nutricia Advanced Medical Nutrition  se specializuje na čtyři hlavní oblasti:

Enterální výživa k popíjení pro dospělé:

Portfolio perorální výživy (sippingu) společnosti Nutricia je určeno zejména k prevenci či řešení vážné podvýživy u pacientů s funkčním gastrointestinálním traktem, u nichž se nedaří dietní úpravou stravy udržet potřebný perorální příjem a tělesnou hmotnost. Obsahuje také řešení na míru pro specifické nemoci, jako jsou diabetes, respirační onemocnění a nádorová onemocnění pro všechny věkové kategorie.

Dětská enterální výživa:

Nabízíme mimořádně široké portfolio produktů pro pediatrickou péči, které má za cíl pomoci rodičům v řešení jejich problémů – zajištění optimálního růstu kojenců a mladších dětí s fyzickými nebo neurologickými problémy nebo poskytnutí kojeneckých mlék s bezpečným složením na bázi aminokyselin pro děti s alergií na bílkovinu kravského mléka.

Enterální výživa sondou:

Svým širokým spektrem sondové výživy, lékařských přístrojů a aplikačních systémů pomáháme pacientům všech věkových skupin v institucích i domácí péči. Sondová výživa společnosti Nutricia je používána na jednotkách intenzivní péče, předoperačních a pooperačních jednotkách nebo v paliativní péči a také doma, kde se pacient může obsloužit sám nebo může být obsluhován svými blízkými.

Výživa při metabolických poruchách:

Jedinci s vrozenými dědičnými poruchami metabolismu se v případě, že je jejich onemocnění diagnostikováno při porodu nebo těsně po něm a je striktně dodržována speciální dieta v dětství, během dospívání i v dospělosti, mohou těšit z normálního a aktivního života. Rozsáhlé portfolio produktů pro dědičná metabolická onemocnění je navrženo tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům každého jedince nezávisle na tom, jak vzácný je jeho stav, a tak, aby podporovalo všechny pacienty, kteří se musí přizpůsobit obtížnému stravovacímu režimu.