Skip to Navigation

Naše poslání a filozofie

nase_poslani.jpg

Nutricia je od roku 2007 specializovanou divizí mezinárodní potravinářské společnosti Danone, jejímž posláním je přinášet zdraví prostřednictvím výživy co největšímu počtu lidí.

Posláním společnosti Nutricia Advanced Medical Nutrition  je zaujímat vedoucí postavení při dosahování vysoké účinnosti léčby s pomocí unikátních přípravků klinické výživy a touto cestou rozšiřovat a naplňovat poslání mateřské společnosti.

Nutricia je průkopníkem speciální klinické výživy (Advanced Medical Nutrition) v Evropě a rychle rozšiřuje své služby pro pacienty na celém světě. Vyvinuli jsme široké a unikátní portfolio produktů pro mnoho skupin pacientů a hledáme a poskytujeme řešení a pomoc kdekoli, kde může nutriční intervence zlepšit klinické výsledky. Spolupracujeme s lékaři, nutričními terapeuty a pečovateli, abychom přinesli do života lidí skutečnou změnu tím, že výživou pomůžeme jejich rychlejšímu zotavení a podpoříme jejich soběstačnost.

Přípravky vyvinuté našimi vědeckými týmy již dlouho pomáhají lidem, kteří nemohou jíst, postrádají určité živiny nebo mají speciální výživové požadavky. Moderní speciální výživa může také pomoci zvládnout určitá onemocnění nebo oddálit progresi nemoci. Naším cílem je přinášet pouze prokázaný užitek pomocí výživy jako nedílné součásti  boje s nemocí.