Skip to Navigation

Co je sondová výživa

Sondová výživa je určena pro pacienty s funkčním nebo částečně funkčním zažívacím traktem, kteří nejsou schopni nebo nemohou přijímat takové množství normální stravy nebo doplňků stravy, aby byly pokryty jejich nutriční potřeby.

Sondová výživa je určena pro nutriční podporu pacientů s řadou různých indikací, u kterýchmůže zvýšit nebo zajistit potřebnou nutriční podporu v případě nedostatečného perorálního příjmu potravy.

Je indikována např. u pacientů[1,2]:

  • s dysfagií
  • se zásadní chirurgickou léčbou nádoru hlavy a krku
  • podstupujících operaci nádoru zažívacího traktu
  • po závažném úrazu

Sondová výživa Nutrison

Nutrison je komplexní a inovativní řada sondové výživy určená pro enterální nutriční podporu pacientů s funkčním nebo částečně funkčním zažívacím traktem, kteří nejsou schopni nebo ochotni přijímat takové množství normální stravy, aby byly pokryty jejich nutriční potřeby. Podívejte se informace o konkrétním přípravku z našeho portfolia.

 

Parenterální výživa je podávání živin intravenózní cestou.  Je určena pacientům, u nichž podávání enterální výživy není možné nebo je kontraindikováno. To se týká např. střevní ischémie nebo obstrukce, závažné malabsorpce nebo „high output“ píštělí.

Odborné společnosti jako Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, ESPEN), Americká společnost pro parenterální a enterální výživu (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, ASPEN), Společnost pro intenzivní péči (Society of Critical Care Medicine) či britské Národní centrum pro spolupráci v oblasti akutní péče (National Collaborating Centre for Acute Care) upřednostňují použití enterální výživy před parenterální.

Jejich doporučení sestavená na základě vědecké literatury týkající se řady různých pacientů jasně zdůraznily přínosy enterální výživy ve srovnání s parenterální. [3,4]

Reference:

  1. Arends J et al; ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr. 2006 Apr;25(2):245-59.
  2. Volkert D et al; ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr. 2006 Apr;25(2):330-60.
  3. McClave SA et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2009. 33(3): p. 277-316.Cangelosi MJ et al. A clinical and economic evaluation of enteral nutrition. Curr Med Res Opin. 2011 Feb; 27(2):413-22.
  4. Cangelosi MJ et al. A clinical and economic evaluation of enteral nutrition. Curr Med Res Opin. 2011 Feb;27(2):413-22.