Skip to Navigation

Enterální klinická výživa založená na vědeckých důkazech.
V Evropě je Nutrison klasifikován jako potravina pro zvláštní lékařské účely a obsah mikronutrientů ve všech přípravcích Nutrison plně vyhovuje příslušné směrnici EU.

Koncepce a složení přípravků Nutrison navíc vychází z doporučení Evropské a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN, ASPEN), meta-analýz, randomizovaných kontrolovaných studií, relevantní vědecké literatury a názorů odborníků.

Na základě vědeckých poznatků vystavěla společnost Nutricia portfolio těchto přípravků na čtyřech klíčových složkách:

 • MF6™ – směs vlákniny Multi Fibre
 • P4™ - unikátní směs nekoagulujících bílkovin
 • Směs karotenoidů
 • DHA + EPA v souladu s mezinárodními doporučeními


MF6™ – směs vlákniny Multi Fibre

Co je MF6™?

MF6™ se skládá ze šesti pečlivě vybraných druhů vlákniny, které se liší rozpustností a zkvasitelností, a to v takovém poměru, který odpovídá poměrům obsaženým ve zdravé stravě.

Jaké jsou výhody vlákniny MF6™?

Klinické studie, ve kterých byla použita vláknina Multi Fibre společnosti Nutricia, prokázaly následující příznivé účinky [1-4]:

 • Zlepšený průchod střevy
 • Prebiotický efekt
 • Zvýšená produkce mastných kyselin s krátkým řetězcem
 • Zmírnění průjmu
 • Zmírnění zácpy/snížené užívání laxativ
 • Zlepšená tolerance, tj. snížené nadýmání.

Studie se 78 pacienty s nádorem hlavy a krku, kteří dostávali výhradně sondovou výživu 10 dní po operaci, porovnávala přípravek Nutrison Multi Fibre s jinou sondovou výživou, která obsahuje jeden druh vlákniny [4].

 • MF6™ má lepší vliv na normalizaci funkce střev v porovnání s jedním druhem vlákniny.
 • Skupina, která dostávala Nutrison MF6™, trpěla středně těžkým průjmem po dobu 1,4 ± 1,48 dní vs. 2,63 ± 1.89 dní s průjmem ze sondové výživy, která obsahuje jeden druh vlákniny, tzn. že ve skupině užívající MF6™ došlo ke snížení doby trvání průjmu o 47 %.


Literatura

 1. Silk DBA, Walters ER, Duncan HD, Green CJ. The effect of a polymeric enteral formula supplemented with a mixture of six fibres on normal human bowel function and colonic motility. Clin Nutr 2001:20:49–58.
 2. Guimber D, Bourois B, Beghin L, Neuville S, Pernes P, Descamp G, Seignez B, Knol J, Roynette CE, Gottrand F. Effect of a fibre-enriched versus a standard pediatric tube feed on the intestinal flora, gastrointestinal function and nutritional status of 7–12 year old children. Presented at ESPGHAN 2007.
 3. Trier E, Wells JCK, Thomas AG. Effects of a multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 27:595 (abstract).
 4. Wierdsma NJ, Kruizenga HM, Droop A, Arjaans W, Stok A, van Bokhorst-de van der Schueren M. Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres. Ned Tijdsch Dietisten 2001; 56:243–7.


Unikátní směs nekoagulujících bílkovin P4™ v přípravcích Nutrison s vylepšenou recepturou

4 přípravky z řady Nutrison  (Nutrison, Nutrison Multi Fibre, Nutrison Energy Multi Fibre a Nutrison Protein Plus Multi Fibre) obsahují unikátní směs bílkovin P4™ (kasein, sójová, hrášková a syrovátková bílkovina), která zlepšuje vyprazdňování žaludku a následně tím minimalizuje komplikace jako je zvracení a GER (gastroezofageální reflux). Bílkoviny ze syrovátky, sóji a hrachu jsou „rychlé“ nekoagulující bílkoviny, které jsou tráveny a absorbovány rychleji než kasein, „pomalá“ bílkovina.[1,2]

In vitroexperiment, který simuluje trávení v žaludku, prokázal, že nová směs bílkovin nekoaguluje a nekoaguluje ani sondová výživa, ve které je tato směs použita.[1]

Řada Nutrison má tedy za cíl lepší vyprazdňování žaludku a snížení rizika komplikací v horní části trávicího traktu. Směs bílkovin rovněž vyhovuje nejnovějším doporučením WHO týkajícím se bílkovin a aminokyselin v lidské výživě.[2]

Literatura

 1. C. van den Braak et al. PP385 A Novel protein mixture constitutes a non coagulating tube feed. Clinical Nutrition Supplements. 2010; 5 (2): 173-174.
 2. FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition (2002: Geneva, Switzerland). Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. 2007; WHO technical report series; no. 935.


Směs karotenoidů

Význam karotenoidů

Karotenoidy jsou důležité pro lidské zdraví, mají antioxidační vlastnosti, vliv na imunitní funkci a fungují jako provitamín A. Jejich příjem v normální vyvážené stravě je spojován se sníženou nemocností a úmrtností na následky chronických onemocnění. Hladina karotenoidů cirkulujících v plasmě však u pacientů, kteří dlouhodobě dostávali enterální sondovou výživu jako jediný zdroj živin bez dalších doplňků, postupně klesala. [1]

Proto se společnost Nutricia rozhodla přidat do celého sortimentu přípravků Nutrison směs karotenoidů obsahující β-karoten, lykopen a lutein. Studie s pacienty, kteří dlouhodobě dostávali sondovou výživu Nutrison se směsí karotenoidů, ukázala významné zvýšení hladin sérových karotenoidů spojené se snížením oxidativního stresu u této populace.[2]

Literatura

 1. Henderson et al. Prolonged tube feeding in long-term care: nutritional status and clinical outcomes. J Am Coll Nutr. 1992 Jun; 11(3): 309-25.
 2. Vaisman et al. Enteral feeding enriched with carotenoids normalizes the carotenoid status and reduces oxidative stress in long-term enterally fed patients. Clin Nutr. 2006 Dec; 25(6):897-905.

DHA & EPA v přípravcích Nutrison

Přidáním DHA a EPA do sondové výživy podle nejnovějších doporučení je u přípravků řady Nutrison cíleno na minimalizaci rizika vzniku koronárních onemocnění a zánětlivých komplikací.[3]

 • Dokosahexaenová kyselina (DHA) a eikosapentaenová kyselina (EPA) jsou esenciální omega-3 nenasycené mastné kyseliny s dlouhými řetězci, které se nacházejí v rybím oleji. DHA a EPA pomáhají udržovat rovnováhu tvorby protizánětlivých látek. [1]
 • Jsou to dvě základní omega-3 mastné kyseliny získávané z potravy, neboť enzymatickou přeměnou v těle nelze získat dostatečné množství těchto kyselin[1,2].

Obsah DHA + EPA v přípravcích Nutrison odpovídá mezinárodním doporučením.

Nutrison poskytuje 500 mg/den DHA a EPA (při dávce min. 1,5 l výživy denně) – denní dávka doporučená mnoha odbornými organizacemi včetně WHO, ISSFAL a SACN. [3]

Literatura

 1. Arterbrun LM et al. Distribution, interconversion, and dose response of n-3 fatty acids in humans. Am J Clin Nutr 2006:83(6 Suppl): 1467S–1476S.
 2. Brenna JT et al. International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids, ISSFAL, AFFSA, CNERNA & CNRS among others. Alpha-Linolenic acid supplementation and conversion to n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in humans. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2009:80:85–91.
 3. Kris-Etherton PM et al. Dietary Literatura intakes for DHA and EPA. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2009; 81:99–104. 5. ISSFAL (2004). Recommendations for intake of polyunsaturated fatty acids in healthy humans.