Skip to Navigation

Řada přípravků Nutrison byla vyvinuta jako nutriční řešení pro dospělé pacienty, kteří dostávají výživu sondou nebo pomocí PEG, a kteří mají funkční nebo částečně funkční gastrointestinální trakt, ale nejsou schopni přijímat takové množství potravy, aby byly pokryty jejich nutriční potřeby.

Tyto přípravkyjsou vhodné pro různé klinické stavy akutně nebo chronicky nemocných pacientů v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče, v domovech pro seniory nebo v domácí péči.

Řada přípravků Nutrison nabízí sondovou výživu různého složení, což usnadňuje výběr vhodné alternativy pro širokou škálu pacientů, kteří vyžadují nutriční podporu. Řada Nutrison obsahuje produkty s obsahem vlákniny nebo bez vlákniny, s různou energetickou denzitou a s normálním nebo zvýšeným množstvím bílkovin. Sondová výživa Nutrison je proto vhodná k použití u různých skupin pacientů.

Indikace sondové výživy

Příklady indikací Nutrisonu

Pacient v bezvědomí

Zranění hlavy, pacient na řízené ventilaci

Poruchy polykání

Cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza

Mentální anorexie

Jaterní onemocnění (ascites)

Obstrukce v horní části gastrointestinálního traktu

Zúžení jícnu

Částečné selhání střeva

Pooperační ileus, zánětlivé onemocnění střev, syndrom krátkého střeva

Zvýšené nutriční požadavky

Cystická fibróza, onemocnění ledvin

Psychické problémy

Těžká deprese nebo mentální anorexie

Upraveno podle: Stroud M et al. [1]

 

Přípravky Nutrison jsou potravinami pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) a musí být užívány pod lékařským dohledem. Jsou určeny k dietnímu postupu při podvýživě související s nemocí a mohou být užívány jako jediný zdroj výživy.

Nutrison je k dispozici také ve speciální řadě Nutrison Advanced, určené pro nutriční podporu u specifických onemocnění nebo klinických stavů:

Reference:

  1. Stroud M et al; British Society of Gastroenterology. Guidelines for enteral feeding in adult hospital patients. Gut. 2003 Dec; 52 Suppl 7:vii1-vii12.