Skip to Navigation

Nutrison je komplexní a inovativní řada sondové výživy určené k enterální nutriční podpoře pacientů s funkčním nebo částečně funkčním gastrointestinálním traktem, kteří nejsou schopni nebo ochotni přijímat takové množství normální potravy, aby byly pokryty jejich nutriční potřeby.

hlava2.png

Určeno pro

Řada přípravků Nutrison byla vyvinuta jako nutriční řešení pro dospělé pacienty, kteří dostávají výživu sondou nebo pomocí PEG, a kteří mají funkční nebo částečně funkční gastrointestinální trakt, ale nejsou schopni přijímat takové množství potravy, aby byly pokryty jejich nutriční potřeby.
Více informací
widget_img_papers perex.png

Vědecké důkazy

Enterální klinická výživa založená na vědeckých důkazech. V Evropě je Nutrison klasifikován jako potravina pro zvláštní lékařské účely a obsah mikronutrientů ve všech přípravcích Nutrison plně vyhovuje příslušné směrnici EU.
Více informací
mikroskop perex.png

Inovace

Změna složení portfolia přípravků Nutrison. U 4 variant portfolia přípravků Nutrison (Nutrison, Nutrison Multi Fibre, Nutrison Energy Multi Fibre a Nutrison Protein Plus Multi Fibre) bylo změněno složení s cílem zlepšit snášenlivost minimalizováním některých typických komplikací u pacientů, kteří dostávají sondovou výživu. Nutrison s inovovanou recepturou má unikátní složení zaměřené na řešení komplikací v horní i dolní části trávicího traktu.
Více informací