Skip to Navigation

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy k přípravkům Nutrison.

Jakým pacientům může být sondová výživa indikována?

Sondová výživa je indikována u pacientů s funkčním nebo částečně funkčním gastrointestinálním traktem, kteří nemohou přijímat dostatečné množství normální potravy nebo perorálních výživových doplňků tak, aby byly pokryty jejich výživové požadavky, nebo u kterých je příjem potravy ústy kontraindikován nebo není bezpečný, např. u pacientů v bezvědomí.
 

Pokud má někdo alergii na ryby, je pravděpodobné, že bude alergický na rybí olej v přípravcích Nutrison?

V přípravcích řady Nutrison je obsažen rybí olej, čehož by si zdravotníci měli být vědomi. Pacienti užívající sondovou výživu, kteří jsou alergičtí na ryby nebo mořské plody, by přípravky obsahující rybí olej neměli užívat nebo by je měli užívat s opatrností. Množství rybího oleje v přípravcích Nutrison je opravdu malé (okolo 0,08 %). Informace o obsahu rybího oleje je řádně uvedena na etiketě.
 

Nepocházejí hrachové bílkoviny použité v přípravcích Nutrison z geneticky modifikovaných rostlin?

Ne, hrachové bílkoviny použité v přípravcích Nutrison nepocházejí z geneticky modifikovaných organismů a mají plně doložitelný původ. Pochází ze žlutého hrachu pěstovaného ve Francii způsobem šetrným k životnímu prostředí a byly zpracovány bez použití chemických rozpouštědel.
 

Nepocházejí sójové bílkoviny použité v přípravcích Nutrison z geneticky modifikovaných rostlin?

Nikoli, sójové bílkoviny použité v přípravcích společnosti Nutricia nepocházejí z geneticky modifikovaných organismů a mají plně doložitelný původ. Nutricia nepoužívá geneticky modifikovaný materiál. Zemí původu sójových bobů, které jsou používány jako zdroj bílkovin pro přípravky Nutrison, je USA.
 

Co jsou EPA a DHA?

Eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA) jsou esenciální mastné kyseliny, které se nacházejí v rybím oleji.
Jsou to omega-3 mastné kyseliny.

EPA je karboxylová kyselina s 20uhlíkovým řetězcem s pěti dvojnými vazbami; první dvojná vazba vychází ze třetího uhlíku z omega konce = C20:5 n-3.

DHA je karboxylová kyselina s 22uhlíkovým řetězcem a šesti dvojnými vazbami; první dvojná vazba vychází ze třetího uhlíku z omega konce = C22:6 n-3.

DHA a EPA jsou nejdůležitější omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem v potravě. Primárním zdrojem DHA a EPA v ekosystému jsou řasy a mnoho rafinovaných olejů z řas je bohatým zdrojem DHA. Konzumací řas pak přecházejí tyto kyseliny do rybího masa, které se tak stává vhodným zdrojem EPA a DHA.
 

Co jsou přípravky Nutrison a Nutrison Advanced?

Nutrison a Nutrison Advanced jsou přípravky sondové výživy společnosti Nutricia. Řada Nutrison je základní enterální klinická sondová výživa a Nutrison Advanced je řada sondové výživy, která má další výhody a je zaměřená na specifická onemocnění, obsahuje např. speciální složení pro diabetiky nebo pro pacienty s proleženinami.
 

Které z přípravků řady Nutrison již byly vylepšeny na „Nutrison s inovovaným složením“?

Složení bylo inovováno u přípravků: Nutrison, Nutrison Multi Fibre, Nutrison Energy Multi Fibre (v roce 2010) a Nutrison Protein plus Multi Fibre (v roce 2013).
 

Jaké jsou rozdíly mezi přípravky Nutrison s inovovaným složením a dřívějšími přípravky řady Nutrison?

Hlavní změny v nových recepturách se týkají směsi živočišných a rostlinných bílkovin a směsi tuků. Tato zlepšení ve složení přípravků Nutrison s inovovaným složením vedou k jejich lepší toleranci, přičemž tyto přípravky plně splňují moderní výživová doporučení.
Co se týká mikroživin, jejich obsah zůstal zachován, pouze množství vitamínu D bylo zvýšeno. Obsah vitamínu D byl přehodnocen na základě výsledků studií, které ukázaly na podstatné nedostatky vitamínu D u seniorů. To může být jeden z faktorů vysokého výskytu osteoporózy a vaskulárních chorob v této věkové skupině. Nízká hladina vitamínu D je obecně běžná u hospitalizovaných pacientů. Z těchto důvodů byl obsah vitamínu D navýšen.
 

Co je nového ve směsi tuků v přípravcích Nutrison s inovovaným složením?

K původní směsi tuků složené z řepkového a slunečnicového oleje byly přidány triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT) a rybí olej. Nový Nutrison, Nutrison Multi Fibre a Nutrison Energy Multi Fibre tak poskytují 0,50 g EPA a DHA denně (v 1500 ml) a splňují tak nejnovější doporučení.[1]

  1. ISSFAL (2004). Recomendations for intake of polyunsaturated fatty acids in healthy humans. Brighton, International Society for the study of fatty acids and lipids.


Jaký je zdroj EPA a DHA v přípravcích Nutrison s inovovaným složením?

Rybí olej použitý v přípravcích Nutrison je produkován společností Ocean/lipid Nutrition a pochází pouze z divoce žijících ryb. Olej je extrahován z jedlých druhů ryb ulovených u pobřeží Jižní Ameriky. Používané druhy ryb jsou ančovičky (Engraulis ringens), sardinky (Sardinops sagax) a/nebo makrely (Trachurus symmetricus).
 

Proč jsou EPA a DHA přínosné a nezbytné pro pacienty dostávající sondovou výživu?

Různé organizace po celém světě vydaly dietní doporučení pro příjem EPA, DHA a ryb z důvodu snižování rizik vzniku koronárního onemocnění a snižování hladiny triglyceridů. Globální doporučení se pohybují okolo 500 mg EPA a DHA za den nebo porce ryby dvakrát týdně.[1] Pacientům, kterým je podávána sondová výživa, je možné přidat rybí olej do této výživy a tak jim podat doporučené množství EPA a DHA denně a poskytnout související přínosy.

Můžeme zmínit dvě studie, které se týkají konkrétně pacientů na sondové výživě.

Španělská randomizovaná prospektivní studie porovnávala 32 seniorů dostávajících sondovou výživu obohacenou o EPA a DHA s 33 pacienty mladšími 65 let, kteří dostávali přípravky bez polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem po dobu 6 měsíců. Ve skupině s EPA a DHA došlo ke zlepšení profilu mastných kyselin v plasmě a skupina měla nižší hladinu triacylglycerolů, což je biomarker kardiovaskulárních rizik. Studie došla k závěru, že enterální nutriční přípravky musí pacientům dodávat adekvátní množství všech esenciálních živin, včetně EPA a DHA.[2]

Jiná studie zpětně sledovala 50 pacientů, kteří dostávali sondovou výživu po dobu delší než 1 rok. Pacienti byli porovnáváni se zdravými dobrovolníky, kteří konzumují vyváženou normální stravu (kontrolní skupina). Pacienti na sondové výživě dostávající nutriční přípravky s EPA a DHA měli stejné hladiny mastných kyselin v séru jako dobrovolníci v kontrolní skupině.[3]

  1. ISSFAL (2004). Recomendations for intake of polyunsaturated fatty acids in healthy humans. Brighton, International Society for the study of fatty acids and lipids.
  2. Olza J, Mesa MD, Aquilera CM et al. Influence of an eicosapetaenoic and docosahexaenoic acid-enriched enteral nutrition formula on plasma fatty acid composition and biomarkers of insulin resistence in the elderly. Clin Nutr 2010; 29 (1): 31-37.
  3. Munakata M, Nishikawa M, Togashi N et al. The nutrient formula containing eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid benefits the fatty acid status of patients receiving long-term enteral nutrition. Tohoku J Exp Med 2009; 217 (1): 23-8.


Proč některé formule Nutrison obsahující vlákninu mají více kalorií než stejné formule bez vlákniny?

V listopadu 2008 byla publikována směrnice EU, která definuje množství energie ve vláknině (průměrná energetická hodnota je 2 kcal/g vlákniny). Všechny potraviny prodávané v EU musí být označeny v souladu s těmito novými nařízeními z listopadu 2008. Proto byla sondová výživa společnosti Nutricia obsahující vlákninu postupně doplněna o informace o kalorické hodnotě vlákniny, kterou obsahuje.