Skip to Navigation

Optimální předoperační příprava pro pacienty před plánovaným chirurgickým výkonem

hlava2.png

Určeno pro

PreOp je vhodný pro předoperační přípravu pacientů před plánovaným středním a těžkým chirurgickým výkonem.
Více informací
widget_img_atoms.png

Jak PreOp působí

Charakteristika a výhody přípravku PreOp.
Více informací