Skip to Navigation

Přípravky řady Nutilis jsou indikovány u pacientů s dysfagií, kteří vyžadují modifikaci konzistence jídla a tekutin a/nebo jsou ohroženi podvýživou a dehydratací.

Dysfágie představuje pro pacienty značná rizika:

  • 51 % trpí vdechováním potravy [1,2]
  • 48 % je podvyživených [1,2]
  • 75 % je dehydratovaných [1,2]

Zahuštění jídla a pití na správnou viskozitu usnadňuje polykání a tím pomáhá tato rizika zmenšit.

Přípravky Nutilis jsou indikovány u pacientů s dysfagií:

  • vyžadujících stupeň konzistence 1 (sirup), 2 (krém) nebo 3 (pudink)
  • ohrožených podvýživou nebo podvyživených
  • ohrožených dehydratací nebo dehydratovaných

Každý pacient by měl být posuzován individuálně podle svého zdravotního stavu. 

Reference:

  1. Felt P. Nutritional Management of Dysphagia in the Healthcare Setting. Healthcare Caterer. 2006;Spring 2006.
  2. Leibovitz, A., Baumoehl, Y., Lubart, E., Yaina, A., Platinovitz, N. & Segal, R. Dehydration among long-term care elderly patients with oropharyngeal dysphagia. Gerontology. 2007;53:179-183.