Skip to Navigation

Přípravky Nutilis zahušťují jídlo a tekutiny nebo jsou již zahuštěné na optimální viskozitu a tím umožňují bezpečnější polykání u pacientů s dysfagií.

Konzistence jídla a tekutin

Součástí léčby dysfagie je adaptovaná dieta spočívající v modifikaci konzistence jídla a tekutin. Převedení jídla a nápojů na konzistenci, kterou lze snadněji spolknout, pomáhá snížit riziko vdechnutí, podvýživy a dehydratace.

Přípravky Nutilis zajišťují bezpečnější polykání u pacientů s dysfagií tím, že:

  • zahušťují potravu a tekutinyna viskozitu optimální pro polykání nebo
  • jsou již zahuštěnéna potřebnou viskozitu

Přípravky řady Nutilis jsou k dispozici ve třech stupních konzistence dle individuálních  potřeb  pacientů:

  • konzistence sirupu (stupeň 1) – Nutilis Powder, Nutilis Complete, Nutilis Clear
  • polotekutá konzistence (stupeň 2) – Nutilis Powder, Nutilis Complete Stage 2, Nutilis Aqua
  • polotuhá konzistence (stupeň 3) – Nutilis Powder, Nutilis Fruit

Každý pacient by měl být posuzován individuálně podle svého zdravotního stavu.

Rezistence vůči amyláze pro bezpečnější polykání.

Standardní zahušťovadla na bázi škrobu jsou citlivá na enzym amylázu, který je obsažen ve slinách v ústech, což může vést k řídnutí konzistence a ztrátě bezpečné předepsané viskozity [5]. To může vést k dušení, vdechnutí, aspirační pneumonii, ale také ke strachu a úzkosti [3,4].

Přípravky řady Nutilis jsou rezistentní vůči působení amylázy, a proto v porovnání s klasickým škrobem lépe udržují svou konzistenci při kontaktu s lidskými slinami. Užívání přípravků speciální výživy a nápojů s upravenou konzistencí rezistentních vůči působení amylázy proto umožňuje pacientům s dysfagií bezpečnější polykání.

Reference:

  1. ClavéP, ArreolaV, RomeaM, Medina L, PalomeraE, Serra-PratM. Accuracy of the volume viscosity swallow test for clinical screening of oropharyngealdysphagiaand aspiration. ClinNutr. 2008 Dec;27(6):806-15.
  2. EkbergO, HamdyS, WoisardV, Wuttge-HannigA, Ortega P. Social and psychologicalburdenof dysphagia: itsimpact on diagnosisand treatment. Dysphagia. 2002 Spring;17(2):139-46
  3. Day, C. Pell, D. How safeisthatthickeneddrink? Complete Nutrition. 2007;7(2):49-51.