Skip to Navigation

Forticare je určen díky svému speciálnímu složení zejména onkologickým pacientům. Od 1. 9. 2013 získal Forticare částečnou úhradu ze zdravotního pojištění a může ho předepsat lékař nutriční ambulance a nově i onkolog!

Až u 80 % pacientů se zhoubným nádorem dochází v průběhu onemocnění ke ztrátě hmotnosti a k podvýživě [1]. Specifické potřeby onkologických pacientů:

 • Zvýšené požadavky na bílkoviny – jako prevence ztráty svalové hmoty
 • Optimální příjem sacharidů – pro pokrytí zvýšené energetické potřeby
 • Potřeba EPA – pro zlepšení funkcí imunitního systému
 • Zvýšená potřeba vlákniny – pro zmírnění gastrointestinálních příznaků
 • Optimální příjem vitamínů a minerálních látek – pro zajištění metabolických funkcí

Úhrada Forticare:

Nově od 1. 9. 2013 může Forticare předepsat na základě platných indikačních omezení i lékař – onkolog!

Indikační omezení pro preskripci onkologem:

 • časová nebo místní nedostupnost nutriční ambulance 
 • na max. dobu 4 týdnů a to na základě platných kritérií podvýživy
  (Anatomická či funkční porucha vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 % za poslední 3 měsíce.)
 • vyplnění screeningového formuláře České onkologické společnosti (výsledné skóre musí být 2, 3 nebo 4)
 • onkolog musí vše zaznamenat do zdravotní dokumentace pacienta

Reference:

 1. Yakir Muszkat, MD: Nutritional Issues in Cancer Patient. Medical Care of Cancer Patients 292-306, 2009