Skip to Navigation
sakro_velk.jpg

Sarkopenie je definovaná jako ztráta svalové hmoty, síly a funkce u starších lidí. Má významný dopad na klinický stav a kvalitu života pacientů neboť vede ke zhoršení mobility a nezávislosti [1].

Co je sarkopenie

Sarkopenie je ztráta svalové hmoty, síly a funkce u starších pacientů. Má významný dopad na klinický stav a kvalitu života pacientů neboť vede ke zhoršení mobility a nezávislosti [5].
Více informací

Příčiny sarkopenie

Ztráta svalové hmoty u starších lidí vede ke snížení mobility a nezávislosti. [1]
Více informací

Klinické důsledky sarkopenie

Závažnou změnou spojenou se stárnutím je postupné snižování hmoty kosterních svalů, což je sestupná spirála, která může vést ke snížení svalové síly a funkčnosti [1].
Více informací

Screening

Diagnóza sarkopenie může být provedena na základě měření svalové hmoty (DXA; BIA), síly (síla úchopu ruky) a funkce (SPPB, rychlost chůze, test „vstaň a běž“).
Více informací

Možnosti léčby

Existuje poměrně hodně důkazů o tom, že sarkopenie jako příčina invalidity je vratná a že zejména včasná intervence ji může pozitivně ovlivnit [1]. Důkazy, které jsou v tuto chvíli k dispozici, naznačují, že cvičení a nutriční terapie mají klíčovou roli v léčbě a snižování rizika sarkopenie.
Více informací

Cvičení

„U žádné farmakologické ani behaviorální intervence cílené na sarkopenii nebylo prokázáno, že by byla tak účinná jako cvičení“ [1].
Více informací