Skip to Navigation

Výživa před operací

V období před operací je nutné se zaměřit na zlepšení celkového stavu nemocného, včetně stavu výživy. Pokud je pacient ve významném nutričním riziku nebo již v malnutrici před operací, je potřeba zvážit i odložení zákroku. 

Čeho je potřeba si všímat?  Doporučuje se sledovat vývoj jednotlivých parametrů v čase před operací.

  • Je BMI významně nízké (nižší než 20)?
  • Došlo v posledních  měsících/týdnech  k významnému váhovému úbytku (o více než 10 % za 6 měsíců nebo 5 % za 3 měsíce vzhledem k původní váze)?
  • Je příjem stravy významně snížen nebo narušen v posledních týdnech (o ¼ nižší než obvykle, vyloučení určitých složek stravy, např. masa)?
  • Je diagnóza nebo léčba nutričně riziková?

Výživa 2 týdny před operací

V předoperačním období je velmi výhodná nutriční podpora sippingem. Obvyklá doba, po kterou se sipping doporučuje, je 7-14 dní před operací. Délka nutriční podpory je závislá na stavu nemocného. Obvyklá dávka sippingu je 2 kusy denně v době mezi jídly – energetická hodnota cca 600 kcal, obsah bílkovin cca 24-40 g.

7 dní před operací se doporučuje nutriční podpora i u osob, které mají nízké nebo žádné nutriční riziko, když se předpokládá, že pacient nebude schopen určité období přijímat běžnou stravu. Pozitivní efekt sippingu s vyšším obsahem omega-3 mastných kyselin a bílkovin na výsledek velké operace byl prokázán v řadě studií.

V případě, že pacient není schopen dostatečného perorálního příjmu nebo se po operaci předpokládá závažné a déletrvající narušení funkce GIT (např. výkony v horní části GIT pro karcinom jícnu, hrtanu), doporučuje se preventivní zavedení PEG, případně podání sondové enterální výživy. 

Výživa 1 den před operací a v den operace

Doporučuje se lehká strava dle běžných zvyklostí, dostatek tekutin a průběžné podávání isotonického sacharidového sippingu  v objemu 400-800 ml (PreOp 3-6 balení).

V den operace se vynechá pevná strava 6 hodin před zákrokem. Doporučuje se příjem tekutin formou sacharidového sippingu až do 2 hodin před operací. Bylo prokázáno, že tento přístup nevede k aspiracím při výkonu, zlepšuje hydrataci, reakci pacienta na operační stres, snižuje insulinovou rezistenci, zkracuje dobu hospitalizace a snižuje riziko komplikací včetně smrti.

Reference:

  • Vybrané kapitoly str. 140, ESPEN guidelines
  • Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z., Vybrané kapitoly z klinické výživy I., Forsapi, 2010, 125-153.
  • Weimann A. a kol., ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Surgery including Organ Transplantation, Clinical Nutrition (2006) 25, 224-244
  • Maňásek, V. a kol., Effect of peri-operative high protein nutritional support on post-operative complications and costs of treatment in patiens with colorectal cancer, ESMO 2013