Skip to Navigation

Doporučuje se přejít v co nejkratším termínu na běžnou stravu samozřejmě s ohledem na stav pacienta a charakter zákroku. Pro přechodné období dnů až týdnů po operaci je velice výhodné využití sippingu vzhledem k definovanému složení a vhodné aplikační formě.  Opět jsou na místě přípravky se zvýšeným obsahem bílkovin. Dále je možné využít i přípravky s vyšším obsahem vlákniny pro obnovu normální funkce střeva. Důležitým kritériem pro výběr sippingu je chuť, která pacientovi vyhovuje, tím se zajistí compliance k nutriční podpoře.  Dávka záleží na schopnosti pacienta přijmout dostatek energie a živin běžnou stravou. Enterální výživou se obvykle pokrývá až 50-70 % energetických potřeb chirurgického pacienta, což odpovídá 3-5 balení standardního hyperkalorického sippingu na den.  

Podání enterální klinické výživy má po operaci řadu výhod  - podporuje se funkce střeva, stimuluje se anabolismus, nehrozí overfeeding.

Nežádoucí účinky sippingu po operacích jsou poměrně řídké, může se objevit nausea, zvracení nebo průjmy.  Těmto nežádoucím účinkům se dá poměrně dobře předcházet důslednou edukací pacienta, dohledem nad způsobem užívání sippingu – pomalé popíjení, vychlazení sippingu, různé úpravy sippingu, poloha pacienta. Přístup středního zdravotnického personálu je v tomto ohledu zcela zásadní. Důležitou roli hraje také forma a chuť sippingu, možností je mnoho a je zcela jistě možné vybrat, co bude pacientovi nejlépe vyhovovat. 

Pro maximalizaci přínosu nutriční podpory je rovněž zásadní dostatečná hydratace a mobilizace pacienta.

Reference:

  • Edited by Thomas B, Bishop J, Dietery modification in Manual of Dietetic Practice. Blackwell publishing, 2007; 41-45.