Skip to Navigation

Reakce organismu na kritický stav

Stresový metabolismus se vyskytuje prakticky u všech akutních chorob, včetně operací. Stresový metabolismus je kombinací endokrinních, nervových a vnějších vlivů, které vedou k proteinovému katabolismu.  Jeho intenzita je úměrná závažnosti stavu.

V kritickém stavu se nároky na protein významně zvyšují a bez umělé výživy se protein se stává hlavním zdrojem energie.  Pacient v kritickém stavu může ztratit až 300 g svalstva za 24 hodin.  Takto rychlý úbytek proteinů vede kromě oslabení axiálního i k oslabení dechového svalstva, což vede k zhoršené ventilaci. Ta může být v kombinaci se snížením koncentrace transportních proteinů příčinou pneumonie rezistentní na antibiotickou léčbu, protože dochází k poruchám funkce imunity. 

Zvyšuje se acidóza, a tím i zátěž pro ledviny.


Lidské tělo má k dispozici cca 12-13 kg proteinů. Pokud v důsledku metabolického stresu např. následkem operace dojde k poklesu o polovinu, jedná se o nevratný stav neodvratně směřující ke smrti pacienta.

Ztráta proteinů komplikuje hojení operační rány, zvyšuje riziko komplikací, prodlužuje pobyt v nemocnici, komplikuje rehabilitaci a v konečném důsledku s sebou přináší i zvýšené náklady.

Obnova svalové hmoty je dlouhodobý proces u pacientů všech věkových kategorií. U seniorů je navíc velmi málo pravděpodobné, že dojde k plnohodnotné obnově svalové tkáně. Svaly jsou obvykle bohužel nahrazeny tkání tukovou.

Na otázku, jak obtížné je získat 1 kg svalové hmoty, zná odpověď každý kulturista – mnoho kilogramů kvalitního proteinu ve stravě a mnoho hodin strávených v posilovně.

Ne každý operační výkon vede ke kritickému stavu, nicméně je výhodné nejen pro pacienta ale i pro zdravotnický systém, tomuto stavu důsledně předcházet, např. pomocí přípravků enterální klinické výživy se zvýšeným obsahem proteinů.

Reference:

  • Zadák Z. Výživa v intenzivní péči, 2. Vydání, Grada, 2008.
  • Zadák Z. Úbytek svalové hmoty, mechanismy a důsledky, Nutriční akademie 2012