Skip to Navigation

Příčiny vzniku podvýživy v nemocnici

Podvýživa související s nemocí může mít řadu příčin. Kromě charakteru onemocnění samého velmi často souvisí s negativním ovlivněním příjmu stravy.  Velkou roli hraje stav pacienta a jeho osobní/rodinná situace, úroveň lékařské a ošetřovatelské péče, znalosti a zvyklosti zdravotníků v oblasti výživy.

Do nemocnice velká část pacientů (25-49 %) přichází již s nějakým nutričním rizikem, které se v nemocnici může prohloubit.

Nemocniční podvýživa nevypadá jako klasické hladovění.

Projevuje se důsledky jako zápal plic, ztráta pohyblivosti, pády, opakované infekce, rezistence na antibiotickou léčbu, nehojící se rány, proleženiny, demence, embolie, srdeční selhání aj.

Faktory vedoucí k podvýživě za hospitalizace

1. Individuální

Zmatenost, poruchy nálady, úzkost, poruchy polykání, potíže s denticí a kousáním, snížená schopnost manipulace s jídlem (třes, koordinace), bolest, nausea, zvracení, průjem, změny ve vnímání chutí, předčasný pocit sytosti, demence, poruchy pozornosti, nízké povědomí o důležitosti výživy u pacienta a jeho rodiny, chudoba, zanedbaný stav, deprivace, jednostranné stravovací zvyklosti

2. Nemocnice (nebo jiná instituce)

Nepřítomnost nutričních doporučení/vodítek, nepřítomnost/nedostatek nutričních specialistů, špatná organizace nutriční péče, omezený catering a problémy s  podáváním jídla (neodpovídající textura, nutriční hodnota, frekvence, velikost porce), nevhodné prostředí pro podávání jídla, úprava jídla    

3. Lékaři a zdravotnický personál

Nedostatečné znalosti nutriční péče, nutriční podpora není považována za vitální součást zdravotní péče, chabá/žádná nutriční dokumentace, nepřítomnost nebo formální přístup k nutričnímu screeningu, nedostatečný monitoring nutričního stavu, nepřítomnost/nedostatečnost nutričního plánování, nedostatek spolupráce s nutricionistou/nutričním terapeutem, nedostatečné využití nutriční podpory, nedostatečná asistence s podáváním jídla 

Reference:

  • Medical Nutrition International Industry, Oral Nutritional Supplements to Tackle Malnutrition: A summary of the evidence base, 2012
  • Beneš P. Výživa a operace, Nutriční akademie 2012