Skip to Navigation

Které operace jsou nutričně rizikové?

Patří sem všechny středně závažné až závažné operace, dále zákroky na trávicím traktu v dutině břišní, operace pro nádor, traumata a operace, u kterých se předpokládá delší pobyt v nemocnici a náročná rehabilitace.  Obecně jsou dále za nutričně rizikové považovány zákroky u seniorů a imunodeficientních pacientů, reoperace, přítomnost pooperačních komplikací nebo zákroky u pacientů, jejichž nutriční stav byl zhoršený již před výkonem.

Od devadesátých let 20. století se u plánovaných operací uplatňuje soubor přístupů, které mají za cíl snížit operační stres, urychlit pooperační hojení a zrychlit návrat pacienta do kondice - tzv. ERAS.  

Metoda akcelerované pooperační rehabilitace ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) se stala důležitou součástí perioperačního managementu. Umožňuje vyhnout se dlouhotrvajícímu lačnění před a po operaci, zahajuje stravu co nejdříve po provedení zákroku, vede k rychlejší stabilizaci hladiny glukózy v krvi, redukuje negativní vlivy vedoucí ke stresovému metabolismu a normalizuje funkci trávicího traktu. 

Reference:

  • Weimann A. a kol., ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Surgery including Organ Transplantation, Clinical Nutrition (2006) 25, 224-244

Reakce organismu na kritický stav

Kritický stav je charakterizován především zrychlením katabolismu bílkovin.
Více informací

Význam proteinů

Boj o zdraví je bojem o protein. Až 60 % tělesného proteinu je obsaženo ve svalové tkáni.
Více informací

Vliv nutričního stavu na výsledek operace a prognózu

Nutriční riziko je nezávislým prognostickým faktorem pooperační mortality.
Více informací

Výživa před operací

Před operací je potřeba nehubnout a cvičit! Čím lepší je kondice pacienta před operací, tím lépe se s operačním stresem vyrovná. Fyzická a nutriční příprava na operaci může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu zákroku.
Více informací

Výživa po operaci

Cílem pooperační nutriční podpory je co nejdříve doplnit ztrátu energie a živin po zákroku a umožnit pacientovi účinnou rehabilitaci a návrat do kondice.
Více informací

Příčiny vzniku podvýživy v nemocnici

Hrozba podvýživy v nemocnici je větší, protože se zaměňuje za jiný problém, či diagnózu.
Více informací

Jak pomáhá Nutricia

Nutriční podpora s vysokým obsahem kvalitních bílkovin je řešením vhodným pro pacienty v předoperační přípravě a pooperační rehabilitaci.
Více informací