Skip to Navigation

Úprava stravovacích návyků

Úpravy stravovacích návyků mohou být v rozpětí od jednoduchých doporučení založených na úpravě výběru jídel až po složité uměle vytvořené diety [1].

Dietní manipulace musí být založena na kombinaci:

  • vědeckého podkladu (z fyziologie, anatomie a biochemie)
  • vědeckých důkazů (publikovaných v literatuře či na sympóziích)
  • klinické zkušenosti (prostřednictvím přímé zkušenosti nebo od ostatních)
  • klinického úsudku (jsou-li vzaty v úvahu veškeré relevantní faktory, jaký postup a míra intervence může být v dané situaci nejvhodnější)

Reference:

  1. Edited by Thomas B, Bishop J, Dietary modification in Manual of Dietetic Practice. Blackwell publishing, 2007; 41-45.