Skip to Navigation

Specifické aspekty výživy během onkologické léčby

Léčba onkologických pacientů obvykle zahrnuje chirurgický zásah, radioterapii a/nebo chemoterapii, hormonální nebo steroidní léčbu, imunoterapii (nebo biologickou terapii) a někdy kombinaci všech [1,2,3].

Ve většině případů onkologická léčba (radioterapie, chemoterapie, hormonální a steroidní léčba) ničí rakovinné buňky množící se v těle. Přestože jsou všechny tyto metody velmi účinné v usmrcování rakovinových buněk, některé zdravé buňky jsou rovněž ničeny, obzvláště buňky, které přirozeně rychle rostou a množí se, jako jsou buňky v ústech a zažívacím traktu [3].

Chirurgická léčba [1]:

Chirurgické odstranění nádoru má řadu dopadů na výživu:

 1. příprava zahrnuje i období, kdy pacient nesmí přijímat potravu ústy
 2. představuje významnou zátěž pro metabolismus
 3. chirurgický zásah v ústech nebo krku může vést k dlouhodobým problémům s perorálním příjmem potravy
 4. chirurgická léčba může vést k přechodným nebo trvalým nežádoucím účinkům, které ovlivňují příjem potravy, trávení nebo vstřebávání (např. tenké střevo, ileostomie, dumping syndrom)

Radioterapie a nežádoucí účinky na výživu [1,3]:

 1. časté obecné nežádoucí účinky: anorexie, nauzea, únava
 2. účinky radiace na dutinu ústní, hrdlo, hlavu či krk:
  - poškození epiteliálních buněk a ztráta integrity slizničního epitelu vedoucí k infekcím dutiny ústní a krku (např. Candida), bolest v ústech z důvodu zánětu (mukozitida) či aftových vřídků.
  - poškození chuťových pohárků, které vede ke ztrátě chuti a změnám ve vnímání chutí.
  - poškození slinných žláz, což vede ke sníženému toku slin. To může vést ke xerostomii (sucho v ústech), dysfagii.
 3. vlivem radiace na oblast pánve vznikají gastrointestinální příznaky u alespoň 80 % léčených pacientů. Tenké střevo je na poškození radiací obzvlášť citlivé, neboť jeho buňky rychle proliferují. V důsledku toho dochází často ke vzniku akutních reakcí jako je průjem, břišní křeče a tenesmus, které mohou pokračovat několik týdnů po dokončení léčby.

Chemoterapie a nežádoucí účinky na výživu [1,3]:

Chemoterapie má systemický účinek, jehož cílem je zničit nádorové buňky, ale který působí i na normální tkáně. Důsledky, a tedy nežádoucí účinky, jsou nejzávažnější v rychle se dělících tkáních, jako je výstelka úst a gastrointestinálního traktu.

Časté obecné nežádoucí účinky:

 1. nauzea a zvracení
 2. změny chuti
 3. stomatitida
 4. mukozitida
 5. esofagitida
 6. průjmy
 7. zácpa

Léčba steroidy a progestiny a nežádoucí účinky na výživu [2,3]:

Steroidy a progestiny jsou doporučovány ke zvýšení chuti k jídlu (prevence hubnutí), úpravě poruch metabolismu a k prevenci snižování kvality života. Steroidy by měly být přednostně podávány pouze krátkodobě a jejich výhody zváženy oproti nežádoucím účinkům. Steroidy jsou schopny zlepšit chuť k jídlu, nauzeu, intenzitu bolesti a/nebo parametry subjektivní kvality života, progestiny zlepšují chuť k jídlu, příjem potravy, tělesnou hmotnost a náladu. Lze dosáhnout stabilizace nebo zvýšení tělesné tukové hmoty bez vlivu na netukovou nebo svalovou hmotu. Studie vlivu progestinů na onkologickou anorexii nebo kachexii zjistily významný přínos progestinů na chuť k jídlu, přibývání na váze a kvalitu života. Androgeny mohou vyvolat nárůst tělesné hmotnosti, ale jsou méně účinné než steroidy nebo progestiny ve stimulaci chuti k jídlu a perorálního příjmu potravy; nežádoucí účinky v průběhu léčby androgeny jsou však méně časté než během léčby steroidy, a jsou srovnatelné s progestiny.

Reference:

 1. Edited by Thomas B, Bishop J, Cancer. Dietetic management of disease in Manual of Dietetic Practice. Blackwell publishing, 2007; 769-788.
 2. Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, et al., ESPEN Guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr 2006;25:245-59.
 3. http://www.nutritionincancer.co.uk/en/cancer-and-nutrition.html