Skip to Navigation

Screening je obecný postup určený k identifikaci jedinců s výrazně zvýšeným rizikem podvýživy.

Do screeningu je třeba zapojit pracovníky všech relevantních oborů a mohou jej provádět lékaři, odborníci na stravu, zdravotní sestry nebo jiní pracovníci ve zdravotnictví.

Nutriční stav lze hodnotit mnoha způsoby a pomocí řady screeningových nástrojů ke zjištění podvýživy a kachexie [1,2,3,4].

V úvahu je nutné vzít následující faktory:

  • klinický stav
  • fyzický stav
  • strava
  • antropometrické míry
  • biochemické a hematologické markery

[4]

Reference:

  1. Edited by Thomas B, Bishop J, Assessment of nutritional status. Dietetic management of disease in Manual of Dietetic Practice. Blackwell publishing, 2007; 59-69.
  2. Edited by Thomas B, Bishop J., Malnutrition. Dietetic management of disease in Manual of Dietetic Practice. Blackwell publishing, 2007; 80-90.
  3. http://www.bapen.org.uk/screening-for-malnutrition/must/introducing-must,
  4. Evans WJ, Morley JE, et al. Cachexia: a new definition. Clin Nutr. 2008 Dec;27(6):793-9.