Skip to Navigation

Enterální výživa v podobě perorálních přípravků či sondové výživy nabízí možnost zvýšení nebo zajištění příjmu živin v případech, kdy je normální příjem potravy nedostatečný [1,2].

Enterální výživu je třeba zahájit když [1]:

  • pacient je podvyživený nebo
  • pacient nebyl již po dobu více než 7 dnů schopen jíst nebo
  • pacient nepřijímá dostatečné množství potravy (méně než 60 %)

[3]

Reference:

  1. Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, et al., ESPEN Guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr 2006;25:245-59.
  2. Lochs H., Allison S.P. et al., Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, Definitions and General Topics Clinical Nutrition (2006) 25, 180–186
  3. Santarpia L, Contaldo F, Pasanisi F. Nutritional screening and early treatment of malnutrition in cancer patients. Cachexia Sarcopenia Muscle (2011) 2:27–35.