Skip to Navigation

Mezi nutriční podporu patří obohacování stravy, výživa k popíjení - sipping, sondová či parenterální výživa.

Cílem nutriční podpory v onkologii je zlepšení funkce a klinického stavu: [1]

  • prevencí a řešením podvýživy
  • podpořením účinnosti protinádorové léčby
  • snižováním nežádoucích účinků protinádorové léčby
  • zlepšováním kvality života

Plán nutriční podpory pro onkologické pacienty by měl být přizpůsoben jejich stravovacím potřebám, nutričnímu stavu, perorálnímu příjmu, dietním omezením, toleranci a proveditelnosti, funkci gastrointestinálního traktu, klinickému stavu a současným a očekávaným nežádoucím účinkům léčby.

Cílem nutriční podpory tekutou výživou u onkologických pacientů je poskytnout adekvátní množství energie a živin k udržení nebo zlepšení nutričního stavu a podpoře imunitní funkce při minimalizaci gastrointestinálních příznaků a maximalizaci kvality života.

[2]

Reference:

  1. Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr 2006;25:245-59.
  2. http://www.european-nutrition.org/images/uploads/pub-pdfs/MNIBookletFINAL2911.pdf