Skip to Navigation

Metabolický podklad hubnutí u pacientů s onkologickým onemocněním

Glukóza je hlavním zdrojem paliva, které nádorové buňky získávají ze štěpení tukové tkáně a kosterních svalů.

Příznaky změněného metabolismu bílkovin jsou následující:

 • zvýšený katabolismus kosterní svaloviny
 • ztráta kosterní svaloviny
 • zvýšená syntéza bílkovin v játrech
 • negativní dusíková bilance

Příznaky změněného metabolismu sacharidů jsou následující:

 • zvýšené požadavky tkání na sacharidy
 • zvýšená glukoneogeneze (tedy syntéza glukózy z jiných surovin než sacharidy, např. aminokyseliny nebo mastné kyseliny)
 • snížená tolerance glukózy
 • zvýšené nebo normální hladiny krevního cukru
 • snížená tolerance inzulinu

Příznaky změněného metabolismu tuků jsou následující:

 • zvýšená lipolýza (tedy proces, při kterém dochází k odbourávání tuku uloženého v buňkách)
 • snížená lipogeneze (tedy tvorba a akumulace tuků)
 • snížené ukládání tělesného tuku

[1]

Reference:

 1. Argilés JM, Olivan M.: Optimal management of cancer anorexia–cachexia syndrome, Cancer Manag Res. 2010; 2: 27–38.