Skip to Navigation

Dopad nutričního stavu na onemocnění a prognózu

Hubnutí je často prvním příznakem, který se u pacientů s onkologickým onemocněním objeví. V závislosti na typu nádoru se hubnutí udává u 30 až více než 80 % pacientů[1].

Řada výzkumných skupin udává, že se úbytek hmotnosti, který předchází diagnóze nádoru, objevuje dle typu nádoru u 31 – 87 % pacientů. Závažný neúmyslný úbytek hmotnosti o více než 10 % výchozí hodnoty během několika měsíců předchází diagnózu u 15 % všech pacientů. Jak frekvence, tak závažnost hubnutí korelují se stádiem rozvoje nádoru. Jestliže toxicita léčby převáží nad odpovědí nádoru, bývá onkologická léčba poměrně často spojena s anorexií a dalším hubnutím [1].

Narušený nutriční stav je spojován [1]:

  • se zvýšeným výskytem s léčbou spojených nežádoucích účinků
  • sníženou odpovědí nádoru na léčbu
  • sníženým přežitím
  • sníženou kvalitou života
  • sníženou hladinou fyzické aktivity

Reference:

  1. Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr 2006;25:245-59.