Skip to Navigation

Onkologické onemocnění

sarkopenie_banner.jpg

Onkologické onemocnění vzniká na základě buněčných genetických mutací, které vedou k produkci a proliferaci abnormálních buněk. Vznik onkologického onemocnění je složitý, několikastupňový proces, který lze shrnout takto [1]:

  • Iniciace (Vystavení těla látkám nebo vlivům (mutagenům), které jsou schopny iniciovat genetické mutace).
  • Promoce (Pod vlivem promotorů se začíná exprimovat poškozená DNA, což vede k buněčným změnám.)
  • Progrese (Složitý proces vedoucí k rozvoji maligních buněk, které jsou schopné napadat ostatní tkáně.)

Reference:

  1. Edited by Thomas B, Bishop J, Cancer. Dietetic management of disease in Manual of Dietetic Practice. Blackwell publishing, 2007; 769-788.

Dopad nutričního stavu na onemocnění a prognózu

Hubnutí je často prvním příznakem, který se u pacientů s onkologickým onemocněním objeví. V závislosti na typu nádoru se hubnutí udává u 30 až více než 80 % pacientů[1].
Více informací

Screening

Screening je obecný postup určený k identifikaci jedinců s výrazně zvýšeným rizikem podvýživy.
Více informací

Metabolický podklad hubnutí u pacientů s onkologickým onemocněním

Glukóza je hlavním zdrojem paliva, které nádorové buňky získávají ze štěpení tukové tkáně a kosterních svalů.
Více informací

Požadavky na kalorie a živiny u maligních onemocnění

V případě onkologického onemocnění organismus vyžaduje vysoký příjem energie a bílkovin. Celkový energetický výdej (total energy expenditure, TEE) lze u neobézních pacientů stanovit dle aktuální tělesné hmotnosti.
Více informací

Specifické aspekty výživy během onkologické léčby

Léčba onkologických pacientů obvykle zahrnuje chirurgický zásah, radioterapii a/nebo chemoterapii, hormonální nebo steroidní léčbu, imunoterapii (nebo biologickou terapii) a někdy kombinaci všech [1,2,3].
Více informací

Úprava stravovacích návyků

Úpravy stravovacích návyků mohou být v rozpětí od jednoduchých doporučení založených na úpravě výběru jídel až po složité uměle vytvořené diety [1].
Více informací

Nutriční podpora

Cílem nutriční podpory v onkologii je zlepšení funkce a klinického stavu pacienta. Mezi nutriční podporu patří obohacování stravy, výživa k popíjení - sipping, sondová či parenterální výživa.
Více informací

Role enterální výživy

Enterální výživa v podobě perorálních přípravků či sondové výživy nabízí možnost zvýšení nebo zajištění příjmu živin v případech, kdy je normální příjem potravy nedostatečný [1,2].
Více informací

Jak pomáhá Nutricia

Nutriční podpora s použitím přípravku FortiCare je řešením na míru pro onkologické pacienty.
Více informací