Skip to Navigation
Malnutrition_Hero.png

Vzhledem k jejímu zvyšujícímu se výskytu je podvýživa (malnutrice) související s nemocí skrytou epidemií mezi oslabenými pacienty a seniory v nemocnicích a pečovatelských domech.

Oslabení organizmu a malnutrice

Celkové oslabení organizmu (sešlost) je považováno za geriatrický syndrom [1] a jedná se o stav, kdy u seniorů existuje vysoké riziko poškození zdraví. Vzhledem k poklesu fyziologických rezerv mohou mít zesláblí jedinci, kteří jsou konfrontováni se zátěžovou situací, vyšší riziko invalidity, nemoci, hospitalizace nebo úmrtí [2].
Více informací

Příčiny, dopady a léčba

Podvýživa související s nemocí je skrytou epidemií, jejíž narůstající prevalence z ní činí stále větší společenský problém. Prevalence podvýživy u celkově oslabených jedinců v nemocnicích a pečovatelských domech je odhadována na 25 % až 30 % [5].
Více informací

Role perorálních nutričních doplňků

Perorální nutriční doplňky (PND) jsou roztoky, polotuhé přípravky nebo prášky, které poskytují makronutrienty a mikronutrienty za účelem zvýšení perorálního příjmu živin [17].
Více informací

Jak pomáhá Nutricia

Společnost Nutricia nabízí širokou škálu perorálních nutričních doplňků (PND) určených k řešení podvýživy související s nemocí.
Více informací