Skip to Navigation

Zpomalení růstu/podvýživa

Během dětství může dojít ke zpomalení růstu (špatné prospívání), které je definováno jako růst pomalejší než je přiměřené pro věk a pohlaví dítěte.[1] Výška, hmotnost či obvod hlavy pak vykazují nižší hodnoty, než je obvyklé.[1] Zpomalení růstu je důvodem 1-5% hospitalizací dětských pacientů do 2 let věku a je hlášeno až u 21% dětí v populaci.[2,3]

Během dětství může dojít ke zpomalení růstu (špatné prospívání), které je definováno jako růst pomalejší než je přiměřené pro věk a pohlaví dítěte.[1] Výška, hmotnost či obvod hlavy pak vykazují nižší hodnoty, než je obvyklé.[1] Zpomalení růstu je důvodem 1-5% hospitalizací dětských pacientů do 2 let věku a je hlášeno až u 21% dětí v populaci.[2,3]

Zpomalení růstu během dětství je způsobeno špatnou výživou/podvýživou(b), ke které obvykle dochází v důsledku onemocnění a/nebo zdravotních obtíží. Například děti s popáleninami, cystickou fibrózou, nádorovým onemocněním, vrozenou srdeční vadou, zánětlivým onemocněním střev, onemocněním jater, neurologickým onemocněním, metabolickým stresem, syndromem krátkého střeva atd. jsou ohroženy zpomalením růstu. Může k němu nicméně dojít i během pobytu v nemocnici. Studie ukázaly, že kolem 40% dětí, které jsou nemocné, je ohroženo podvýživou, protože nemoc často vede k nedostatečnému příjmu živin, zvýšené potřebě příjmu živin a/nebo zvýšeným ztrátám živin.[4]

Vedle zpomalení růstu může mít podvýživa další vážné krátko- i dlouhodobé důsledky pro rozvoj dítěte, je to například opožděný vývoj, gastrointestinální dysfunkce, zvýšené riziko infekcí, zaostávání v oblasti kognitivních funkcí a sociálních/emocionálních schopností.[5] Pro zajištění včasného řešení poruch optimálního růstu a rozvoje je proto důležité monitorování případného výskytu podvýživy.

Není možné aplikovat u všech dětských pacientů jeden typ nutriční terapie. Typ nutriční intervence závisí na věku, klinické situaci, absorpční a trávicí kapacitě, perorálním příjmu, stupni aktivity a toleranci dítěte, stejně jako na proveditelnosti. Nutriční terapie může zahrnovat dietní doporučení, perorální doplňky výživy a enterální sondovou výživu.[5] Cílem nutriční podpory je poskytnutí přiměřeného množství energie a živin pro optimální růst a rozvoj při zachování štíhlé postavy a správného poměru tukové tkáně a svalové hmoty a minimalizaci gastrointestinálních příznaků, podpora vývojově přiměřených stravovacích návyků a zvýšení kvality života.[6-8]

Reference:

  1. Bithoney WG, Rathbun JM. Failure to thrive. In: Levine M, Carey W, Crocker A, Gross RT, eds. Developmental-behavioral pediatrics. WB Saunders, Philadelphia, PA,1983:557-72.
  2. Sullivan PB. Commentary: The epidemiology of failure-to-thrive in infants. Int J Epidemiol 2004;33:847-8.
  3. Blair PS, Drewett RF, Emmett PM, et al. Family, socioeconomic and prenatal factors associated with failure to thrive in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Int J Epidemiol 2004;33:839-47.
  4. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Cabi Publishing, UK, 2003
  5. Kleinman RE (ed). Failure to thrive. In: Pediatric Nutrition Handbook. Policy of the American Academy of Pediatrics. Elk Grove Village, 6th edition 2009:601.
  6. Joeckel RJ, Phillips SK. Overview of infant and pediatric formulas. Nutrition in Clinical Practice 2009;24:356-62.
  7. Marchand V, Baker SS, Baker RD. Enteral nutrition in the pediatric population. Gastrointest Endoscop Clin N Am 1998;8:669-703.
  8. Baker S. Enteral nutrition in pediatrics. In: Rombeau JL, Rolandelli RH (eds). Clinical Nutrition. Enteral and tube feeding. WB Saunders Company, Philadelphia,1997:349-67.

Poznámky pod čarou

(b)  Špatná výživa je definována jako stav, který vzniká, pokud tělo nedostává správné množství makro- a mikroživin, které potřebuje pro udržení zdravých tkání a funkcí orgánů. Vzniká u lidí, kteří jsou buď podvyživení, nebo konzumují přebytek živin. Podvýživa vzniká následkem konzumace příliš malého množství nezbytných živin nebo v případě, že je jejich využívání nebo vylučování rychlejší než jejich nahrazování nebo pokud jedinec trpí poruchou metabolismu, která zabraňuje správnému využití potravy. TheFreeDictionary by Farlex, Inc. (http://www.thefreedictionary.com)