Skip to Navigation
Dysphagia_category_hero.png

Dysfagie je jakákoli porucha procesu polykání, která brání bezpečnému průchodu pevné stravy či tekutin z úst do žaludku [1]. Je častým problémem u různých typů pacientů a může vést k vdechnutí potravy (aspiraci), podvýživě a dehydrataci.

Co je dysfagie

Dysfagie je jakákoli porucha procesu polykání, která brání bezpečnému průchodu pevné stravy či tekutin z úst do žaludku [1]. Jedná se o častý problém u různých diagnóz, s různou etiologií, která souvisí s poruchami fyzického nebo mentálního zdraví.
Více informací

Důsledky

Dysfagie má ohromný vliv na kvalitu života pacienta a může být potenciálně smrtelná [1]. U pacientů s dysfagií existuje vysoké riziko aspirace, podvýživy a dehydratace [2,5,6].
Více informací

Léčba dysfagie

Péče o pacienty s dysfagií vyžaduje spolupráci odborníků z různých oborů. Dysfagii je možno léčit různými způsoby v závislosti na základním onemocnění a závažnosti dysfagie: dietním režimem či farmakologicky, chirurgicky a/nebo změnou návyků [1].
Více informací

Význam konzistentní viskozity

Pro lidi s polykacími obtížemi je důležité, aby si zahuštěná strava v ústech udržela svou konzistenci.
Více informací

Jak pomáhá Nutricia

Jako pomoc lidem s dysfagií společnost Nutricia nabízí zahušťovadlo a řadu krémových perorálních nutričních přípravků Nutridrink Crème. Přípravky řady Nutilis jsou pro bezpečnější polykání rezistentní proti amyláze.
Více informací