Skip to Navigation

Neocate je navržen a připraven specificky k uspokojení nutričních potřeb kojenců s alergií na bílkovinu kravského mléka a vícenásobnou intolerancí bílkovin v potravinách, při potravinových alergiích s projevy poškození střevní sliznice, při syndromu krátkého střeva, při malabsorbci při přechodu z parenterální na enterální výživu.

Neocate je navržen   speciálně pro nutriční potřeby kojenců a dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka a vícenásobnou intolerancí bílkovin v potravinách.

Proto je v Evropě Neocate považován za dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely určenou k diagnostice nebo následnému dietnímu postupu při alergii na bílkovinu kravského mléka, vícenásobné intoleranci bílkovin v potravinách a jiných onemocněních vyžadujících elementární stravu. Neocate by měl být používán pod dohledem zdravotníka po zvážení všech možností výživy včetně kojení.

Neocate  je výživa na bázi 100% volných aminokyselin, tedy hypoalergenní formule. Tato mléka jsou vhodná pro dietní postup při alergii na bílkovinu kravského mléka, vícenásobné intoleranci bílkovin v potravinách a jiných onemocněních, která vyžadují elementární stravu. Přípravky jsou na bázi 100% volných aminokyselin a z důvodu snížení možnosti vzniku potravinové alergické reakce jsou vyráběny ve zcela bezmléčném prostředí. Od uvedení na trh v 80. letech 20. století se přípravky řady Neocate postupně vyvíjely tak, jak se vyvíjely naše znalosti v oblasti potravinových alergií a jiných komplexních gastro-enteropatií. Jejich úspěšné použití u různých onemocnění souvisejících s potravinovými alergiemi v dětství vedlo k vytvoření sortimentu věku přizpůsobených přípravků tak, aby byly uspokojeny nutriční potřeby s ohledem na růst a rozvoj kojenců a dětí.