Skip to Navigation

Jak funguje

 

RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA OD PŘÍZNAKŮ JE U DĚTÍ S ALERGIÍ NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA A VÍCEČETNOU POTRAVINOVOU ALERGIÍ ZÁSADNÍ

 

 • Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je jednou z nejčastějších potravinových alergií u dětí12
 • Prevalence alergických onemocnění se zvyšuje13
 • Příznaky ABKM jsou velmi různorodé a mohou postihovat více orgánových systémů14
 • Včasná diagnóza a úleva od příznaků mají při ABKM zásadní význam15
 • Děti s alergií na bílkovinu kravského mléka a vícečetnou potravinovou alergií mohou mít problémy, které přesahují samotné příznaky alergie5,16

 

 

 

VYMIZENÍ PŘÍZNAKŮ JE POUZE JEDNA ČÁST Z KLINICKÉHO OBRAZU DÍTĚTE. VÝZKUMY UKAZUJÍ, ŽE DĚTI S ABKM A VÍCEČETNÝMI POTRAVINOVÝMI ALERGIEMI MOHOU MÍT STŘEVNÍ DYSBIÓZU16-18

 

 

 

 • Střevní dysbióza přetrvává u dětí s potravinovou alergií i po vymizení příznaků alergie5,16
 • Mezi zdravím a složením střevního mikrobiomu byla prokázána souvislost19-22
 • Běžné aminokyselinové formule (AAF) poskytnou úlevu od pozorovaných příznaků, ale neřeší skrytou střevní dysbiózu2-5
 • Gastrointestinální trakt obsahuje většinu imunitních buněk těla17
 • Střevní mikrobiom v raném věku podporuje trávení a má vliv na dozrávání imunitního systému20
 • Analýzy naznačují, že nerovnováha střevního mikrobiomu může souviset se zdravotními problémy v pozdější fázi života a narůstající důkazy toto tvrzení podporují22

 

 

 

BYLO KLINICKY PROKÁZÁNO, ŽE NEOCATE SYNEO U KOJENCŮ S ABKM UPRAVUJE SLOŽENÍ STŘEVNÍHO MIKROBIOMU, KTERÝ SE TAK VÍCE PODOBÁ MIKROBIOMU ZDRAVÝCH, KOJENÝCH DĚTÍ2-4

 

 Brožura Neocate Syneo ke stažení.