Skip to Navigation

RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA OD PŘÍZNAKŮ JE U DĚTÍ S ALERGIÍ NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA A VÍCEČETNOU POTRAVINOVOU ALERGIÍ ZÁSADNÍ

 

 • Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je jednou z nejčastějších potravinových alergií u dětí12
 • Prevalence alergických onemocnění se zvyšuje13
 • Příznaky ABKM jsou velmi různorodé a mohou postihovat více orgánových systémů14
 • Včasná diagnóza a úleva od příznaků mají při ABKM zásadní význam15
 • Děti s alergií na bílkovinu kravského mléka a vícečetnou potravinovou alergií mohou mít problémy, které přesahují samotné příznaky alergie5,16

 

VYMIZENÍ PŘÍZNAKŮ JE POUZE JEDNA ČÁST Z KLINICKÉHO OBRAZU DÍTĚTE. VÝZKUMY UKAZUJÍ, ŽE DĚTI S ABKM A VÍCEČETNÝMI POTRAVINOVÝMI ALERGIEMI MOHOU MÍT STŘEVNÍ DYSBIÓZU16-18

 

 • Střevní dysbióza přetrvává u dětí s potravinovou alergií i po vymizení příznaků alergie5-16
 • Mezi zdravím a složením střevního mikrobiomu byla prokázána souvislost19-22
 • Běžné aminokyselinové formule (AAF) poskytnou úlevu od pozorovaných příznaků, ale neřeší skrytou střevní dysbiózu2-5
 • Gastrointestinální trakt obsahuje většinu imunitních buněk těla17
 • Střevní mikrobiom v raném věku podporuje trávení a má vliv na dozrávání imunitního systému20
 • Analýzy naznačují, že nerovnováha střevního mikrobiomu může souviset se zdravotními problémy v pozdější fázi života a narůstající důkazy toto tvrzení podporují22

 

BYLO KLINICKY PROKÁZÁNO, ŽE NEOCATE SYNEO U KOJENCŮ S ABKM UPRAVUJE SLOŽENÍ STŘEVNÍHO MIKROBIOMU, KTERÝ SE TAK VÍCE PODOBÁ MIKROBIOMU ZDRAVÝCH, KOJENÝCH DĚTÍ2-4

 

 Brožura Neocate Syneo ke stažení.

Reference:

1.Prodeje do lékáren, IMS, 1/2018. 2. Candy DC, Van Ampting MT, Garssen J et al. Dietary management of non-IgE mediated cow’s milk allergic infants with a synbiotics-supplemented amino acid-based formula: effects on faecal calprotectin, eosinophilic cationic protein and α1-antitrypsin concentrations. Clinical and Translational Allergy. 2017; 7(1):10. 3. Michaelis LJ, Wopereis H, Van Ampting MT et al. An Amino Acid-based formula with synbiotics affects faecal microbiota in Non-IgE mediated cow’s milk allergic infants. Allergy. 2016; 71(102):58. 4. Wopereis H, Van Ampting MT, Candy DC et al. Gut Microbiota Composition of Non-IgE Mediated Cow’s Milk Allergic Infants before and after Dietary Management with a Synbiotics-Supplemented Amino Acid-Based Formula. J Allergy Clin Immunol. 2017; 139(2):53. 5. Burks AW, Hathoorn LF, Van Ampting MT, et. al. Synbiotics-supplemented amino acid-based formula supports adequate growth in cow’s milk allergic infants. Pediatr Allergy Immunol. 2015; 26:316–322. 6. Martin R, Jimenez E, Heilig H et al. Isolation of Bifidobacteria from Breast Milk and Assessment of the Bifidobacterial Population by PCR-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis and Quantitative Real-Time PCR. Applied and Environmental Microbiology. 2009; 75(4):965–969. 7. Hougee S, Vriesema AJ, Wijering SC, et al. Oral treatment with probiotics reduces allergic symptoms in ovalbumin-sensitized mice: a bacterial strain comparative study. Int Arch Allergy Immunol 2010; 151:107–117.8. Harvey BM, Langford JE, Harthoorn LF et al. Effects on growth and tolerance and hypoallergenicity of an amino acid–based formula with synbiotics. Pediatric Research. 2014; 75(2):343–51. 9. May T, Mackie RI, Fahey GC et al. Effect of Fiber Source on Short-Chain Fatty Acid Production and on the Growth and Toxin Production by Clostridium difficile. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1994; 29(10):916–22. 10. Mckellar RC, Modler HW. Metabolism of fructo-oligosaccharides by Bifidobacterium spp. Applied Microbiology and Biotechnology. 1989; 31-31(5-6):537–41. 11. Kunz C, Rudloff S, Baier W et al. Oligosaccharides in human milk: structural, functional, and metabolic aspects. Annual Review of Nutrition. 2000; 20(1):699–722. 12. Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS et al. Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2014; 69(8):992–1007. 13. Pawanker R et al. WAO, White Book on Allergy Update. 2013; 5-55. 14. Koletzko et al. ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. JPGN 2012; 55:221-229. 15. Sladkevicius E, Nagy E, Lack G et al. Resource implications and budget impact of managing cow milk allergy in the UK. J Med Econ. 2010; 13:119–128. 16. Thompson-Chagoyan OC, Vieites JM, Maldonado J, Edwards C, Gil A. Changes in faecal microbiota of infants with cow’s milk protein allergy - a Spanish prospective case-control 6-month follow-up study. Pediatric Allergy and Immunology. 2010; 21:394–400. 17.Vědecká práce porovnává skupiny dětí, které byly krmeny srovnatelně. Byly objeveny rozdíly ve složení střevního mikrobiomu mezi dětmi s alergií a bez alergie a tyto rozdíly souvisely s potravinovou alergií. 18. Ling Z, Li Z, Liu X et al. Altered Fecal Microbiota Composition Associated with Food Allergy in Infants. Applied and Environmental Microbiology. 2014; 80(8):2546–2554. 19. Buccigrossi V, Nicastro E, Guarino A. Functions of intestinal microflora in children. Current Opinion in Gastroenterology. 2013; 29(1):31–38. 20. Logan AC, Jacka FN, Prescott SL. Immune-Microbiota Interactions: Dysbiosis as a Global Health Issue. Current Allergy and Asthma Reports. 2016; 16(2):13. 21. Tuddenham S, Sears CL. The intestinal microbiome and health. Curr Opin Infect Dis 2015; 28:464-470; 22. West CE, Renz H, Jenmalm MC et al. The gut microbiota and inflammatory noncommunicable diseases: Associations and potentials for gut microbiota therapies. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2015; 135(1):3–13. 23. Venter C, Brown T, Shah N et al. Diagnosis and management of non-IgE-mediated cow’s milk allergy in infancy - a UK primary care practical guide. Clinical and Translational Allergy. 2013; 3(1):23. 24. Ludman S, Shah N, Fox AT. Managing cows milk allergy in children. BMJ. 2013; 347-355. 25. Hill DJ, Murch SH, Rafferty K et al. The efficacy of amino acid-based formulas in relieving the symptoms of cows milk allergy: a systematic review. Clinical & Experimental Allergy. 2007; 37(6):808–22.