Skip to Navigation

Doporučení pro nutriční management

Pokud je přípravek Neocate užíván jako výhradní zdroj výživy u pacientů s komplexními systémovými onemocněními, k nimž patří celá řada diagnóz 
a onemocnění GIT* zvláště v kombinaci s výživou sondou a/nebo s anamnézou předčasného narození, je třeba,
aby byly lékařem pravidelně kontrolovány sérové hladiny stopových prvků, zejména fosforu.

 

* Retrospektivní analýza identifikovala případové studie, kde pacienti užívali výhradní zdroj výživy s diagnózami zahrnujícími systémová onemocnění, včetně kongenitálních gastrointestinálních anomálií a GITu operací (např. pro nekrotizující enterokolitidu, ezofageální atrézii, tracheozofageální píštěl); neurologických onemocnění (jako jsou záchvaty, nitrokomorové krvácení, hydrocefalus); plicních (onemocnění plic, tracheostomie, aspirace); srdečních (vrozené srdeční onemocnění); a jiných systémových onemocnění, často ve spojitosti s výživou sondou a/nebo s anamnézou předčasného narození.