Skip to Navigation

Přípravek Infatrini je určen pro kojence od narození do 8 kg tělesné hmotnosti (nebo do 12 měsíců věku), kteří nedostatečně prospívají nebo kteří mají z různých zdravotních důvodů zvýšené nutriční nároky a/nebo mají omezený příjem tekutin.

Mezi indikace patří například: mozková obrna, vrozené vady, intenzivní péče (např. při popáleninách), cystická fibróza, zpomalení růstu/neprospívání (z jakéhokoli důvodu), neurologická onemocnění atd.

  • Přípravek Infatrini je určen pouze k enterálnímu použití (k přímé spotřebě přímo z lahvičky po našroubování savičky nebo sondou), nikoli k intravenóznímu podání.
  • Není vhodný pro kojence s galaktosemií, nesnášenlivostí laktózy a/nebo alergií na bílkovinu kravského mléka.
  • Infatrini neobsahuje lepek.