Skip to Navigation

Často kladené dotazy

Mohla by osmolalita přípravku Infatrini ovlivnit jeho snášenlivost?

Nižší osmolalita je často indikována pro zlepšení tolerance, obzvláště u kojenců/dětí, které mají problémy s malabsorpcí.

Infatrini má v porovnání s obohacenou (378 - 452 mOsmol/kg H2O)[1,2] nebo koncentrovanou kojeneckou výživou (487 mOsmol/kg H2O) [3] nižší osmolalitu (360 mOsmol/kg H2O). Osmolalita některých obohacených výživ může dosáhnout až 592 mOsmol/kg H2O.[4]

Dle doporučení by osmolalita enterální výživy pro kojence/děti měla být 300-350 mOsmol/kg H2O,[5] < 400 mOsmol/kg H2O[6] a < 450 mOsmol/kg H2O.[7] Ve studii provedené v Birminghamské dětské nemocnici byl přípravek Infatrini dětmi se zpomaleným růstem o hmotnosti 2 – 8 kg (věk 2 - 3 týdny) dobře tolerován.[1]

Literatura

 1. Clarke SE, Evans S, Macdonald A, et al. Randomized comparison of a nutrient-dense formula with an energy-supplemented formula for infants with faltering growth. J Hum Nutr Diet 2007;20:329-39.
 2. Evans S, Twaissi H, Daly A, et al. Should high-energy infant formula be given at full strength from its first day of usage? J Hum Nutr Diet 2006;19:191-7.
 3. Nutricia data on file.
 4. Sutphen JL, Dillard VL. Dietary caloric density and osmolality influence gastroesophageal reflux in infants. Gastroenterology 1989;97:601-4.
 5. Braegger C, Decsi T, Dias JA, et al.; ESPGHAN Committee on Nutrition. Practical approach to paediatric enteral nutrition: a comment by the ESPGHAN committee on nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;51:110-22.
 6. Great Ormond Street Hospital for Sick Children NHS Trust (2000), Nutritional requirements for children in health and disease. 3rd Edition.
 7. American Academy of Paediatrics. Royal College of Physicians and Child Health, 2004

Je přípravek Infantrini vhodný pro velmi malé děti?

Přípravek Infatrini je vhodný pro kojence (od narození) do 8 kg tělesné hmotnosti, přičemž v klinických studiích byl dobře tolerován.[1,2]

Do studie provedené Clarkem a kol. byly například zařazeny děti od 2-3 týdnů věku, jejichž hmotnost se pohybovala od 2 do 8 kg.[1] Do další studie, provedené Evansem a kol., bylo zařazeno 35 dětí (15 chlapců a 15 dívek) s mediánem věku 14,5 týdne (rozpětí 2 – 43 týdnů) a mediánem hmotnosti 4,5 kg (rozpětí 2,67-8,36kg).[2] Je třeba vzít v úvahu, že hmotnost naprosté většiny dětí narozených v termínu přesahuje 1,8 kg.

Literatura

 1. Clarke SE, Evans S, Macdonald A et al. Randomized comparison of a nutrient-dense formula with an energy-supplemented formula for infants with faltering growth. J Hum Nutr Diet 2007;20:329-39.
 2. Evans S, Twaissi H, Daly A, et al. Should high-energy infant formula be given at full strength from its first day of usage? J Hum Nutr Diet 2006;19:191-7.

Proč byly do přípravku Infatrini přidány polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LCP)?

Přidání LCP (kyseliny arachidonové - AA a kyseliny dokosahexaenové – DHA) do specializovaných přípravků jako je Infantrini je rozhodně odůvodněné. Důkazy, které jsou k dispozici, jasně naznačují, že příjem LCP ve stravě je v dětství důležitý, přičemž u donošených dětí byly ve studiích prokázány takové přínosy, jako je zlepšení zraku a rozvoj mozku.[1]

U podvyživených dětí, kterým je podávána umělá kojenecká strava, existuje navíc vyšší riziko nedostatku LCP, a je proto přínosné zajistit pro ně příjem LCP z exogenního zdroje.[2]

Literatura

 1. Koletzko B, Agostoni C, Carlson SE, et al. Long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) and perinatal development. Acta Paediatr 2001;90:460-4.
 2. Smit EN, Woltil HA, Boersma ER, et al. Low erythrocyte docosahexaenoic acid in malnourished, often breast-fed, Pakistani infants: a matter of concern? Eur J Pediatr 1999;158:525-6.

Proč obsahuje Infatrini 2,6 g bílkovin na 100 ml?

Aby bylo u dětí se zpomaleným růstem, a u těch, které růst dohánějí, vyhověno vyšším nárokům na příjem bílkovin, obsahuje přípravek Infatrini 2,6 g bílkovin /100 ml (nebo 10,2 energetických %).[1] To je v souladu s posledními doporučeními FAO/WHO/UNU týkajícími se bílkovin (6,9 až 11,5 energetických % z bílkovin je u dětí, u kterých je třeba podpořit růst, spojeno s nárůstem hmotnosti o 5 g/kg/den až 20 g/kg/den).[2]

Mnoho těchto dětí může mít rovněž problémy s objemem potravy, která postačuje k uspokojení jejich výživových potřeb, přičemž přípravek Infatrini zajišťuje, že jsou potřeby těchto dětí s ohledem na příjem bílkovin, energie a mikronutrientů uspokojeny v menším objemu výživy. Doporučení uvádějí, že děti s vysokou potřebou bílkovin mohou potřebovat až 3 – 4,5 g/kg/den, čehož je snadněji dosaženo s přípravkem Infatrini než s obohacenými nebo koncentrovanými přípravky.[3]

Literatura

 1. Dewey KG, Beaton G, Fjeld C, et al. Protein requirements of infants and children. Eur J Clin Nut 1996;50:S119-50.
 2. FAO/WHO/UNU. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. WHO technical report series 935, 2007.
 3. Uauy R & Koletzko B. Primäre und sekundäre Unterernährung im Kindesalter und ihre Folgen für Wachstum und Entwicklung. In: Koletzko B (ed): Ernährung chronisch kranker Kinder und Jugendlicher. Springer Verlag, Berlin;1993:3-43.