Skip to Navigation

Infatrini je vysokoenergetická nutričně kompletní výživa s optimálním poměrem bílkovin a energie pro kojence, určená k přímému použití. Používá se k dietní podpoře kojenců od narození do 8 kg tělesné hmotnosti (nebo 12 měsíců věku) s nedostatečným růstem nebo kteří mají zvýšené nutriční nároky a/nebo mají omezený příjem tekutin. Infatrini je možné používat jako jediný zdroj výživy.

Obsahuje unikátní směs GOS/FOS, nukleotidů a směs tuků s polynenasycenými mastnými kyselinami (LCP) s dlouhým řetězcem.

Infatrini je nutričně kompletní, na energii bohatá výživa k přímému použití určená k dietní podpoře kojenců (od narození do 12 měsíců věku nebo 8 kg tělesné hmotnosti) se zpomaleným růstem nebo kteří mají zvýšené nutriční nároky a/nebo mají omezený příjem tekutin. Přípravek Infatrini lze použít jako jediný zdroj výživy, který obsahuje prebiotika, nukleotidy a unikátní směs tuků obsahující LCP.

Přípravek Infatrini je dodáván v baleních po 100 ml. Balení po 100 ml lze použít ke konzumaci přímo z lahvičky nebo jako sondovou výživu.

Infatrini je dietní potravina pro zvláštní lékařské účely a musí být užíván pod lékařským dohledem po zvážení všech možností výživy včetně kojení.

widget_img_atoms.png

Jak funguje?

Přípravek Infatrini je bohatý na energii a živiny. Aby byl u dětí se zvýšenými nároky nebo nižším příjmem zajištěn dostatečný příjem všech živin, obsahuje přípravek Infatrini více energie (101 kcal/100 ml), bílkovin (2,6 g/100 ml) a mikroživin než standardní kojenecká mléka. Přípravek Infatrini lze použít jako jediný zdroj živin, který obsahuje unikátní směs GOS/FOS, nukleotidů a směs tuků s polynenasycenými mastnými kyselinami (LCP) s dlouhým řetězcem.
Více informací
widget_img_papers perex.png

Lékařské informace

Přípravek Infatrini je kojenci s poruchami růstu dobře tolerován, zlepšuje příjem energie, živin, přibývání na váze a lineární růst.[1-5]
Více informací