Skip to Navigation

Přípravky Fortini (dříve NutriniDrink) pro děti s vlákninou se používají jako perorální nutriční podpora dětí s funkčním nebo částečně funkčním zažívacím traktem, které nejsou schopné nebo ochotné přijímat takové množství normální stravy, aby byly pokryty jejich nutriční potřeby. Přípravky této řady mohou doplnit běžnou stravu nebo být  jediným zdrojem výživy.