Skip to Navigation

Přípravky Fortini (dříve NutriniDrink) pro děti s vlákninou jsou nutričně kompletní a obsahují unikátní směs rozpustné a nerozpustné vlákniny (MF6TM) ke zlepšení funkce střev.

Uspokojení nutričních potřeb nemocných dětí

Nedávno provedená studie hodnotila účinnost nutriční podpory na klinickém hodnocení skupiny 45 dětí se spastickou kvadruplegií, přičemž jako nutriční podpora u některých těchto dětí byly použity přípravky Fortini (dříve NutriniDrink) pro děti s vlákninou.[1] Po šestiměsíčním užívání došlo u dětí k významnému zlepšení řady antropometrických parametrů, včetně hmotnosti, výšky, obvodu středu paže, tloušťky kožní řasy nad tricepsem, percentilových grafů hmotnosti k výšce a indexu tělesné hmotnosti (body mass index, BMI). Frekvence výskytu infekcí a zácpy se významně snížila. Perorální přípravky speciální výživy (ONS) byly u těchto pacientů úspěšně použity k náhradě nedostatku některých živin po dobu šesti měsíců a, přestože výsledky studie nemohou být přisuzovány pouze použití ONS, je zřejmé, že ONS hrají důležitou roli v uspokojování nutričních potřeb těchto dětí.[1]

Role vlákniny

Portfolio přípravků Fortini (dříve NutriniDrink) pro děti s vlákninou obsahuje unikátní směs různých vláknin nazvanou MF6TM. Směs MF6TM je velmi podobná směsi vláknin ve zdravé stravě a poskytuje optimální rovnováhu rozpustné a nerozpustné vlákniny včetně FOS a inulinu.[2] Ve studiích snížila MF6TM výskyt zácpy,[3] použití laxativ,[4,5] výskyt průjmu,[6] a optimalizovala střevní mikroflóru u dětí, kterým byla podávána enterální výživa (prebiotický efekt)[7].

Reference:

  1. Soylu OB, Unalp A, Uran N, et al. Effect of nutritional support in children with spastic quadriplegia. Pediatric Neurology 2008;39:330-4.
  2. Green CJ. Fibre in enteral nutrition. Clin Nutr 2001; 20;23-39.
  3. Trier E, Wells JCK, Thomas AG. Effects of a multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function. J Pediatr Gastroenterol 1999;28:595.
  4. Hofman Z, Drunen J, Brinkman JG et al. Tolerance and efficacy of a multi-fibre enriched tube-feed in paediatric burn patients. Clin Nutr 2001;20:63.
  5. Daly A, Johnson T, MacDonald A. Is fibre supplementation in paediatric sip feeds beneficial? J Hum Nutr Diet 2004;17:365-70.
  6. Grogan J, Watling R, Davies T, et al. Gastrointestinal effects of two fibre enriched paediatric enteral tube feeds. J Hum Nutr Diet 2006;19:458-77.
  7. Guimber D, Bourgois B, Beghin L, et al. A specific Multi Fibre mixture in paediatric enteral nutrition is well tolerated and increases bifidobacteria. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007:44.