Skip to Navigation

Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění jsou velká heterogenní skupina onemocnění, u kterých dochází k nekontrolovanému růstu skupiny buněk, které vnikají do přilehlých tkání a ničí je, a často tvoří metastázy, tedy rozšiřují se do dalších částí těla.[1]

Podvýživa u dětských onkologických pacientů je často závislá na místě a rozsahu onemocnění a komplikacích při terapii.[2-5] Ke vzniku podvýživy u pacientů s nádorovým onemocněním může přispět mnoha příčin. Je to například snížený příjem potravy, malabsorpce, metabolické poruchy nebo abnormální zánětlivé reakce.[6]

Studie prokázaly, že podvyživené děti s nádorovým onemocněním jsou v porovnání s dětmi v dobrém výživovém stavu více ohroženy toxicitou chemoterapie, mají vyšší výskyt infekčních komplikací a hůře snášejí chemoterapii.[7-9] U dospělých pacientů s nádorovým onemocněním, kteří ubývají na váze, je kratší celková doba přežití než u pacientů bez úbytku na váze.[10]

Cílem výživové terapie nádorových onemocnění je proto zlepšení tělesné funkce a výsledků léčby pomocí: [11]

 • prevence a léčby podvýživy,
 • zvyšování účinků protinádorové léčby,
 • snižování nežádoucích účinků protinádorové terapie,
 • zlepšení kvality života.

Doporučení týkající se výživy při nádorovém onemocnění vydaná Evropskou společností pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) uvádějí, že v případě, že došlo ke vzniku podvýživy, nebo významnému snížení příjmu potravy po více než 7-10 dní, je třeba zahájit enterální výživu ve formě perorálních doplňků výživy nebo sondové výživy.[11]

Reference:

 1. From Wikipedia, the free encyclopedia 2001-07-18.
 2. Novy MA, Saavedra JM. Nutrition therapy for pediatric cancer patients. Top Clin Nutr 1997;12:16-25.
 3. Bechard LJ, Adiv OE, Jaksic T, et al. In: Pizzo P, Poplack DG, eds. Principles and Practice of Pediatric oncology. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2002:1285-1300.
 4. Reilly JJ, Weir J, McColl JH, et al. Prevalence of protein-energy malnutrition at diagnosis in children with acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;29:194-7.
 5. Elhasid R, Laor A, Lischinsky S, et al. Nutritional status of children with solid tumors. Cancer 1999;86:119-25.
 6. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. CABI Publishing, Wallingford, 2003.
 7. Mauer AM, Burgess JB, Donaldson SS, et al. Special nutritional needs of children with malignancies: a review. J Parenter Enteral Nutr 1990;14:315-24.
 8. Sala A, Pencharz P, Barr RD. Children, cancer, and nutrition - a dynamic triangle in review. Cancer 2004;100:677-87.
 9. Ladas EJ, Sacks N, Meacham L, et al. A multidisciplinary review of nutrition considerations in the pediatric oncology population: a perspective from children's oncology group. Nutr Clin Pract 2005;20:377-93.
 10. Andreyev HJN, Norman AR, Oates J, et al. Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer 1998;34:503-9.
 11. Arends J,Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr 2006;25:245-59.

Informace pro rodiče

Odkaz na webové stránky, kde naleznete více informací o výživě dětí při nádorových onemocněních.
Více informací