Skip to Navigation

Zánětlivá onemocnění střev

IBD (Crohnova choroba, ulcerózní a jiné kolitidy) jsou nadále častou příčinou zhoršení kvality dětského života. Crohnova choroba se častěji vyskytuje u starších dětí a mladých dospělých s dalším vrcholem výskytu od padesáti do sedmdesáti let. Choroba se však může vyskytnout v jakémkoli věku.[1,2] V Severní Americe postihuje Crohnova choroba 400 000 až 600 000 lidí.[3] Odhadovaný výskyt v severní Evropě se pohybuje mezi 27 až 48 případy na 100 000 obyvatel.[4] Ulcerózní kolitida se ve Spojených státech amerických vyskytuje u 35-100 lidí na 100 000 obyvatel.[5,6]

Příčiny vniku a patogeneze IBD jsou stále z větší části neznámé, ale předpokládá se, že onemocnění je výsledkem interakce mezi genetickou náchylností, životním prostředím a imunitní reakcí hostitele.[7]

Dopady IBD na výživu mohou být velice závažné. U postižených dětí se objevují bolesti břicha a průjem, které jsou často spojené se špatným stavem výživy z důvodu sníženého příjmu. V kombinaci se zvýšenou ztrátou bílkovin a mikroživin, jako je zinek, vedou k úbytku hmotnosti, zpomalení růstu, opožděné pubertě a anemii, která často není ovlivnitelná příjmem železa v potravě.[8] Tato klinická situace se dále komplikuje v případě, že se IBD vyskytne během puberty, kdy jsou výživové potřeby z důvodu růstu zvýšené.[8]

Americká pediatrická společnost doporučuje u všech dětských pacientů s IBD podávání dobře nutričně vyvážené stravy a doporučených množství živin pro dané pohlaví a věk.[2] Enterální výživa se často využívá k nastolení remise onemocnění u dětí s aktivní Crohnovou chorobou.[2] V metaanalýze zpracovávající pouze randomizované klinické studie s výhradně dětskými pacienty (5 studií se 127 pacienty) bylo podávání pouze enterální výživy stejně účinné v indukci klinické remise jako použití kortikosteroidů.[9]

Reference:

  1. Baumgart DC, Sandborn WJ. Inflammatory bowel disease: clinical aspects and established and evolving therapies. Lancet 2007 12;369(9573):1641-57.
  2. Wu, GY; Marcy LC, Senthil N. Crohn Disease. eMedicine. Retrieved 2010-04-15.
  3. Loftus, EV, Schoenfeld P, Sandborn WJ. The epidemiology and natural history of Crohn's disease in population-based patient cohorts from North America: a systematic review. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2002;16:51–60.
  4. Bernstein CN, Wajda A, Svenson LW. et al. The epidemiology of inflammatory bowel disease in Canada: a population-based study. Am J Gastroenterol 2006;101:1559–68.
  5. Garland CF, Lilienfeld AM, Mendeloff AI, et al. Incidence rates of ulcerative colitis and Crohn's disease in fifteen areas of the United States. Gastroenterology 1981;81:1115-24.
  6. Cotran RS, Collins T, Robbins SL, et al. Pathologic Basis of Disease. WB Saunders, Philadelphia, PA, 1998.
  7. Niriella MA, De Silva AP, Dayaratne AH, et al. Prevalence of inflammatory bowel disease in two districts of Sri Lanka: a hospital based survey. BMC Gastroenterol 2010;10:32-9.
  8. Kleinman RE (ed). Chronic diarrheal disease. In: Pediatric Nutrition Handbook. Policy of the American Academy of Pediatrics. Elk Grove Village, 6th edition 2009.
  9. Heuschkel RB, Menache CC, Megerian JT, et al. Enteral nutrition and corticosteroids in the treatment of acute Crohn's disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31:8-15.