Skip to Navigation

Vrozené srdeční vady

Vrozená srdeční vada (VSV) je vada ve struktuře srdce a velkých cév, které srdce vyživují, přítomná již při narození.[1] Růst u dětí s vrozenou srdeční vadou je často ohrožen. Srdeční vady jsou odpovědné za podvýživu, která se může pohybovat od lehké podvýživy až po těžké selhání růstu. Podvýživa může významně ovlivnit výsledek korektivního chirurgického zákroku a rekonvalescenci po operaci.

Mechanismy vedoucí od VSV k podvýživě souvisí buď se sníženým energetickým příjmem a/nebo zvýšenými energetickými požadavky. Snížený příjem energie může zahrnovat nedostatek specifických živin nebo nedostatek v celkovém příjmu kalorií. Zvýšená dechová frekvence při městnavém srdečním selhávání může zvyšovat energetické nároky.[2]

Cílem nutriční intervence u dětských pacientů s VSV [3] je (1) dosáhnout vyrovnané výživy dodáním dostatečného množství energie k zabránění katabolismu tělesné hmoty a dodání dostatečného množství bílkovin pro vyrovnání ztrát dusíku; (2) vyrovnat nutriční deficit a podpořit růst dodáním dalších živin, ideálně normalizovat poměr hmotnosti k výšce a podpořit lineární růst; (3) v případě, že ji gastrointestinální trakt bude snášet, nahradit parenterální výživu výživou enterální; (4) podpořit vytvoření a udržení schopnosti perorálního příjmu potravy a umožnit samostatný nezávislý příjem potravy.[3]

Reference:

  1. From Wikipedia, the free encyclopedia
  2. Forchielli ML, McColl R, Walker WA, et al. Children with congenital heart disease: a nutrition challenge. Nutr Rev 1994;52:348-53.
  3. Kleinman RE (ed). Cardiac disease. In: Pediatric Nutrition Handbook. Policy of the American Academy of Pediatrics. Elk Grove Village, 6th edition 2009.