Skip to Navigation

Syndrom krátkého střeva

Syndrom krátkého střeva (SBS) vzniká následkem rozsáhlé resekce tenkého střeva, která vede k těžké malabsorpci živin z důvodu ztráty slizničního povrchu střeva.[1]Vyskytuje se po chirurgické léčbě nekrotizující enterokolitidy postihující dlouhý segment střeva, zauzlení střev, náhlé ischemické příhodě břišní, aganglionóze tenkého střeva a jiných onemocnění tenkého střeva.[1]

Velikost resekce, respektive zbylé části střeva, určuje stupeň malabsorpce a následnou potřebu specializované enterální a/nebo parenterální výživy.[2] Je-li zachován dvanáctník, distální ileum a ileocekální chlopeň, může pacient přijít až o polovinu střeva. Pokud chybí ileocekální chlopeň, nemusí pacient bez pomoci celkové parenterální výživy jako hlavní nutriční podpory tolerovat ani 25% ztrátu střeva, zejména zpočátku, než dojde k adaptaci.[3,4]

Rozdílná centra mohou mít různá výživová doporučení a je proto třeba dodržovat místní směrnice. Obecně však pro dětské pacienty s SBS platí následující nutriční doporučení:[4] (1) enterální výživa by k urychlení adaptace střeva měla být zahájena co nejdříve po resekci a měla by být podávána kontinuálně; (2) jako preferovaný zdroj výživy je doporučováno mateřské mléko nebo standardní polymerní mléka (v závislosti na věku dítěte); (3) co nejdříve by u novorozenců mělo být zahájeno krmení z lahve (v malých množstvích), aby bylo podpořeno sání a polykací reflex; pokud však mateřské mléko nebo polymerní mléko není tolerováno, je třeba podávat semielementární výživu; (4) ke stimulaci orálně-motorických pohybů a zabránění vzniku odporu k jídlu by pevná strava měla být zavedena ve věku 4 až 6 měsíců (v případě potřeby je nutné upravit na gestační věk).[5] 

Reference:

  1. Kleinman RE (ed). Chronic diarrheal diseases. In: Pediatric Nutrition Handbook. Policy of the American Academy of Pediatrics. Elk Grove Village, 6th edition 2009:646.
  2. Duro D, Kamin D, Duggan C. Overview of pediatric short bowel syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;47(Suppl 1):S33-6.
  3. Mascarenhas MR, Kelsen J. Short-bowel syndrome. In: Schwartz MW, ed. The 5-Minute Pediatric Consult. Lippincott Williams & Wilkins,2008.
  4. Goulet O. Nutritional management of intestinal failure & short bowel syndrome in children. In: Nutritional management of children with  malabsorption/maldigestion with a focus on intestinal failure. International Round Table Discussion Paediatrics, 2009 (Nutricia data on file).
  5. Olieman JF, Penning C, Ijsselstijn H, et al. Enteral nutrition in children with short-bowel syndrome: current evidence and recommendations for the clinician. J Am Diet Assoc 2010;110:420-6.