Skip to Navigation

Zvláštní výživu vyžadují  také pacienti v intenzivní péči, se zánětlivým onemocněním střev, vrozenými srdečními vadami  nebo syndromem krátkého střeva.

other_conditions perex.png

Zánětlivá onemocnění střev

IBD (Crohnova choroba, ulcerózní a jiné kolitidy) jsou nadále častou příčinou zhoršení kvality dětského života. Crohnova choroba se častěji vyskytuje u starších dětí a mladých dospělých s dalším vrcholem výskytu od padesáti do sedmdesáti let. Choroba se však může vyskytnout v jakémkoli věku.[1,2] V Severní Americe postihuje Crohnova choroba 400 000 až 600 000 lidí.[3] Odhadovaný výskyt v severní Evropě se pohybuje mezi 27 až 48 případy na 100 000 obyvatel.[4] Ulcerózní kolitida se ve Spojených státech amerických vyskytuje u 35-100 lidí na 100 000 obyvatel.[5,6]
Více informací
cma_01perex.png

Intenzivní péče

Významná část kriticky nemocných dětí přijatých na pediatrickou jednotku intenzivní péče (PJIP) trpí nějakým nutričním deficitem. U hospitalizovaných pacientů, kteří trpí podvýživou, se ve zvýšené míře vyskytují komplikace, je větší úmrtnost, delší doba hospitalizace a vyšší náklady na hospitalizaci.[1]
Více informací
cma_03 perix.png

Vrozené srdeční vady

Vrozená srdeční vada (VSV) je vada ve struktuře srdce a velkých cév, které srdce vyživují, přítomná již při narození.[1] Růst u dětí s vrozenou srdeční vadou je často ohrožen. Srdeční vady jsou odpovědné za podvýživu, která se může pohybovat od lehké podvýživy až po těžké selhání růstu. Podvýživa může významně ovlivnit výsledek korektivního chirurgického zákroku a rekonvalescenci po operaci.
Více informací
undernutrition perex.png

Syndrom krátkého střeva

Syndrom krátkého střeva (SBS) vzniká následkem rozsáhlé resekce tenkého střeva, která vede k těžké malabsorpci živin z důvodu ztráty slizničního povrchu střeva.[1]Vyskytuje se po chirurgické léčbě nekrotizující enterokolitidy postihující dlouhý segment střeva, zauzlení střev, náhlé ischemické příhodě břišní, aganglionóze tenkého střeva a jiných onemocnění tenkého střeva.[1]
Více informací