Skip to Navigation

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM)

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je reakce imunitního systému na bílkovinu kravského mléka. ABKM se může projevit celou řadou příznaků a obvykle postihuje respirační trakt (např. kýchání, sípání atd.), kůži (např. kožní vyrážka, ekzém atd.) a gastrointestinální trakt (např. zvracení, průjem, zácpa).[2]

Je klasifikována podle typu imunitní reakce. Tyto reakce mohou být zprostředkované IgE (přímá) nebo buňkami/non-IgE (zpožděná). U obou typů alergie (zprostředkované IgE i non-IgE) je hlavním dietním opatřením, jehož cílem je prevence vzniku akutních a chronických příznaků, vyloučení bílkoviny kravského mléka.[3,4] Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je nejčastější potravinovou alergií u kojenců a malých dětí.[2] Bílkovina kravského mléka (BKM) je obvykle jedna z prvních doplňkových potravin zaváděných do výživy kojenců.[3] Reakce na kravské mléko vzniká následkem hypersenzitivní imunitní odpovědi na jednu nebo více bílkovin obsažených v kravském mléce. ABKM obvykle postihuje dětí mladší 2 až 3 let.[1] V pěti největších evropských kohortových studiích, které sledovaly děti od narození, se výskyt této alergie během dětství pohyboval od 2 % do 5 %.[2] Diagnóza alergie na bílkovinu kravského mléka vyžaduje znalost její klasifikace a imunologickou podstatu, stejně jako znalost silných a slabých stránek diagnostických testů.[2]

Reference:

  1. Joosten KFM, Hulst JM. Prevalence of malnutrition in pediatric hospital patients. Curr Opin Pediatr 2008;20:590–596.
  2. Gibbons T, Fuchs GJ. Malnutrition: A hidden problem in hospitalized children. Clinical Pediatrics 2009;48:356-361
  3. Wood R. The Natural History of Food Allergy.Pediatrics2003;111;1631-1637
  4. Fiocchi A et al. World AllergyOrganization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines.WAO Journal April 2010;57-161
  5. Du Toit G; Meyer R; Shah N; Heine RG; Thomson MA; Lack G; Fox A Identifying and managing cow’s milk protein allergy Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010
  6. Skypala I. and Venter C. Food Hypersensitivity: Diagnosing and Managing Food Allergies and Intolerance 1st edition Wiley –Blackwell 2009
  7. Hill DJ et al. The efficacy of amino acid-based formulas in relieving the symptoms of cow’s milk allergy: a systematic review. Clin Exp Allergy 2007; 37, 808-822.
  8. Høst A et al Dietary products used in infants for treatment and prevention of food allergy. Joint Statement of the European Society for Paediatric Allergology and Clinical Immunology (ESPACI) Committee on Hypoallergenic Formulas and the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. Arch Dis Child. 1999 Jul;81(1):80-4. Review

Dietní opatření při ABKM

U kojenců s potvrzenou alergií na bílkovinu kravského mléka by bílkovina kravského mléka (BKM) měla být úplně vyloučena.[6]
Více informací

Informace pro rodiče

Odkaz na webové stránky, kde naleznete více informací o výživě dětí při ABKM.
Více informací