Skip to Navigation

Výživa v nemoci

Klinická výživa může pomoci zvýšit účinky léčby mnohých onemocnění, a to buď jako vhodný doplněk farmakologické léčby nebo jako nutriční podpora, která pacientům dodá sílu pro boj s nemocí. 

Vědecké poznatky v oblasti výživy se rychle vyvíjejí a opakovaně poukazují na možnosti využití výživy v rámci nových přístupů k léčbě specifických onemocnění nebo zdravotních problémů. Výzkum výživy je úspěšný a neustále pokračuje v oblastech tak různorodých jako je například imunita (HIV) a neurologie (mozkové funkce).

Již nyní můžeme nalézt pacienty užívající produkty společnosti Nutricia v širokém spektru terapeutických oblastí:

 • nádorová onemocnění
 • mozková mrtvice
 • podvýživa u dětí
 • podvýživa u seniorů
 • diabetes
 • sarkopenie
 • dysfagie
 • selhání ledvin
 • dekubity
 • chronická obstrukční plicní nemoc/onemocnění dýchacích cest
 • kojenecká alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM)
 • vrozené metabolické poruchy
 • farmakorezistentní epilepsie