Skip to Navigation

Role klinické výživy

Klinická výživa pomáhá léčebně ovlivnit stav organismu a jeho tělesné procesy především v době nemoci a rekonvalescence. Hledáme způsoby, jak využít výživu jako nástroj pro podporu zdraví a účinný boj s onemocněním. Podobně jako může být nedostatečná výživa důvodem progrese nemoci, může být cílená nutriční intervence významným faktorem ovlivňujícím průběh léčby.

Klinická výživa se stále více stává přirozenou součástí moderní lékařské praxe. Věříme, že lékaři a sestry mohou významně zvýšit účinnost léčby, pokud budou používat klinickou výživu jako nedílnou součást péče o pacienta.

Mnoho zdravotních problémů může být lépe zvládnuto v případě, že pacient dostává specializovanou výživu určenou pro specifickou situaci. Někdy může být chuť k jídlu ovlivněna fyzicky (jako v případě pacientů po mozkové mrtvici, pro které může být obtížné nebo nemožné polykat, nebo v případě malých dětí s neurologickými poruchami). Jindy může být problémem nedostatečný příjem potravy způsobený ztrátou chuti k jídlu (což je běžné u pacientů s nádorovým onemocněním nebo u starších lidí). Těmto pacientům přináší klinická výživa řešení a podporu ať je jim péče poskytována v nemocnicích, pečovatelských domech nebo doma.

Ve zvláštních případech, jako je těžká alergie na bílkovinu kravského mléka u kojenců nebo v některých vzácných případech vrozených poruch metabolismu, může být dodržování specializované diety pod lékařským dohledem nejenom přínosné, ale také nezbytné pro udržení dobrého zdravotního stavu. Hypoalergenní mléka na bázi aminokyselin mohou být jediným možným řešením pro zvládnutí závažných příznaků alergie na bílkovinu kravského mléka u dětí. Vysoce specializované přípravky na bázi aminokyselin mohou být klíčové pro udržení metabolické rovnováhy u pacientů trpících fenylketonurií nebo leucinózou.

Ať se jedná o podvýživu obecně, nebo o specializovanou podporu u nejrůznějších typů onemocnění, jako jsou např. cukrovka, sarkopenie, chronická obstrukční plicní nemoc, dekubity nebo neurologická onemocnění – klinická výživa přináší lékařům více možností v péči o pacienty a pacientům přináší zlepšení kvality života.

Vedle zdravotního prospěchu pro pacienta má klinická výživa i prokazatelné ekonomické přínosy. Zkrácením doby hospitalizace a zvýšením soběstačnosti pacientů můžeme přispět ke snížení celkových nákladů na lékařskou péči.