Skip to Navigation

Diagnóza sarkopenie může být provedena na základě měření svalové hmoty (DXA; BIA), síly (síla úchopu ruky) a funkce (SPPB, rychlost chůze, test „vstaň a běž“).

Sarkopenie

 

Evropská pracovní skupina pro sarkopenii u starších jedinců (European Working Group on Sarcopenia in Older People, EWGSOP) vyvinula algoritmus pro vyhledávání pacientů se sarkopenií na základě rychlosti chůze (viz obrázek). Při rychlosti <0,8 m/s se jedná o pacienta se zvýšeným rizikem sarkopenie.

Reference:

  1. Cruz-Jentoft, A.J., et al., Age and Ageing, 2010. 39(4): p. 412-23.