Skip to Navigation

Ztráta svalové hmoty u starších lidí vede ke snížení mobility a nezávislosti. [1]

Na vzniku sarkopenie se podílí řada faktorů. Tyto faktory jsou vzájemně propojeny a různým způsobem přispívají ke ztrátě svalové hmoty, svalové síly a svalové funkce. [1]

Nedostatečný příjem proteinů, zvýšené splanchnické vylučování aminokyselin, snížená odpověď svalů na postprandiální anabolické podněty a nedostatek vitamínu D patří mezi faktory, které jsou spojovány s rozvojem sarkopenie a mají zároveň přímý vztah k výživě. [1]

Existují důkazy o tom, že většině etiologických příčin sarkopenie se dá předejít a lze je zvládnout cvičením svalové rezistence a dostatečným příjmem proteinů. [2]

Společnost pro sarkopenii, kachexii a ztrátová onemocnění (Society on Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders, SCWD) doporučuje dodávat pacientům doplňky stravy na bázi aminokyselin se zvýšeným obsahem leucinu. [3]

Reference:

  1. Cruz-Jentoft, A.J., et al., Age and Ageing, 2010. 39(4): p. 412-23.
  2. Paddon-Jones, D. et al., Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2009. 12(1): p. 86-90.
  3. Morley, J.E., et al., JAMDA, 2010. 11: p. 391-396.