Skip to Navigation

Klinické důsledky sarkopenie

Závažnou změnou spojenou se stárnutím je postupné snižování hmoty kosterních svalů, což je sestupná spirála, která může vést ke snížení svalové síly a funkčnosti [1].

Klinické důsledky sarkopenie

Ztráta svalové hmoty, síly a funkčnosti spojená s věkem (sarkopenie) negativně ovlivňuje klinický stav a kvalitu života pacientů. [1]

Reference:

  1. Cruz-Jentoft, A.J., et al., Age and Ageing, 2010. 39(4): p. 412-23.