Skip to Navigation

„U žádné farmakologické ani behaviorální intervence cílené na sarkopenii nebylo prokázáno, že by byla tak účinná jako cvičení“ [1].

Pozitivní účinky byly prokázány u cvičení svalové rezistence i u aerobního cvičení. Cvičení svalové rezistence je však, vzhledem k pozitivním účinkům na kosterní svalstvo, pravděpodobně účinnější [1,2].

Cvičení svalové rezistence:

  • Zvyšuje svalovou sílu a napravuje celkové oslabení u velmi starých osob
  • Účinky trvají až 1 rok (při nepřetržitém cvičení)
  • Může zvýšit rychlost chůze a ušlou vzdálenost
  • Zvyšuje sílu více než velikost svalů
  • Přerušení cvičení vede k rychlému zhoršení

Aerobní cvičení:

  • Může zlepšit rychlost chůze
  • Může zlepšit kvalitu života

Reference:

  1. Rolland et al., J Nutr Health Aging 2008
  2. Morley et al., JAMDA, 2010